Tổng kết công tác năm 2011

29/01/2012

Tổng kết công tác năm 2011 Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và định hướng công tác năm 2012 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xác định 7 định hướng chủ yếu Viện sẽ tập trung thực hiện tốt trong năm 2012.

Thứ nhất, hoàn thành với chất lượng cao các đề tài cấp Nhà nước, các đề tài Nghị định thư, đề tài cấp Bộ, các dự án điều tra kinh tế, xã hội, môi trường... góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới, đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Quốc hội giao như Nghiên cứu sửa đổi và bổ sung Hiến pháp 1992; tiếp tục Nghiên cứu tổng thể, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Hoàng Sa, Trường Sa, chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông bằng việc tiếp tục khai thác những tư liệu, tài liệu Hán Nôm và tiếng Pháp hiện đang có ở các thư viện của Viện KHXH Việt Nam; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đánh giá kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam hàng tháng phục vụ lãnh đạo cấp trên; đẩy mạnh triển khai hợp tác nghiên cứu chặt chẽ với Viện KHXH Quốc gia Lào và Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Campuchia.

Thứ hai, hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng 29 Chương trình khoa học cấp bộ 2011 - 2012 về những vấn đề cơ bản và nổi bật của tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường của đất nước và thế giới, gắn với chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị. Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu tham gia các đề tài ở Quỹ Phát triển khoa học công nghệ quốc gia, các quỹ tài trợ của các tổ chức quốc tế.

Thứ ba, chủ động thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp nhà nước 2011-2015 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" (Chương trình Tây Nguyên 3), phần về khoa học xã hội; xây dựng và đề xuất Chương trình khoa học công nghệ tổng thể về phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ và ngay trong quý I/2012, cần hoàn thành Đề án trình Chính phủ; lập Đề án về việc khai quật, nghiên cứu tổng thể, quy hoạch và bảo tồn khu di tích Óc Eo - Ba Thê để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá giá trị Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khởi động thực hiện khai quật khảo cổ đối với khu vực nhà để xe của công trình nhà Quốc hội.

Thứ tư, nâng cao chất lượng và uy tín về hoạt động đào tạo của Học viện Khoa học xã hội bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở tất cả các mã ngành được giao; phối hợp với các địa phương có nhu cầu xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các địa phương.

Thứ năm, tiếp tục công tác cải cách hành chính, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực do Viện quản lý, chú trọng đến lực lượng trẻ trong công tác nghiên cứu khoa học và quan tâm chỉ đạo công tác đoàn thể của Viện.

Thứ sáu, tiếp tục hiện đại hóa một bước hệ thống thư viện và cổng thông tin điện tử thống nhất trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đưa Thư viện Khoa học xã hội vào vận hành và hoạt động có hiệu quả tại địa điểm mới.

 Thứ bảy, đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trên các cấp độ quan hệ song phương và đa phương, chú trọng đặc biệt đến việc phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Khoa học xã hội Việt Nam rộng rãi hơn trong cộng đồng nghiên cứu khoa học xã hội quốc tế. Tập trung tổ chức 2 hội thảo lớn: Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 4 và Hội nghị thường niên về Khoa học xã hội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

                                                          Nguyễn Vũ


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: