Một số đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

28/02/2012

Một số đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Đây là chủ đề Hội thảo được Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đồng tổ chức ngày 27 tháng 2 năm 2012, tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Lãnh đạo tỉnh và các ban ngành của tỉnh Tiền Giang. Hội thảo do PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và ông Dương Minh Điều, Phó chủ tịch tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì.

Tiền Giang là một tỉnh vừa thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi và phát triển; là tỉnh có thế mạnh trong phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp chế biến hàng nông sản… Để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo ra một bước ngoặt phát triển, giải quyết các vấn đề gay gắt phát sinh từ cách phát triển cũ, tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam nghiên cứu “Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” nhằm thay đổi cách tiếp cận phát triển, chuyển sang nguyên tắc tập trung nguồn lực, tạo đột phá mạnh, lan tỏa rộng, bứt phá để tiến vượt lên theo định hướng hiện đại về thề chế và công nghệ cao về cơ cấu. Bản Đề án đã được hoàn chỉnh theo ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành địa phương trong tỉnh Tiền Giang. Hội thảo này được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện cho Đề án.

Các giải pháp đột phá của Đề án: Giải pháp quan trọng nhất: “Xây dựng Khu kinh tế - Đô thị - Cảng biển hiện đại Gò Công Đông – Thị xã Gò Công – Cửa Soài Rạp”. Giải pháp thứ hai: “Xây dựng Trung tâm chế biến gạo và nông sản hiện đại ở Cai Lậy”. Giải pháp thứ ba: “Xây dựng Khu công nghiệp công nghệ cao Tân Phước”.

Hội thảo được nghe 03 báo cáo của các nhóm nghiên cứu: “Những giải pháp đột phá để phát triển đô thị và du lịch Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do PGS.TS. Bùi Quang Tuấn trình bày với các nội dung: Rà soát và đánh giá các yếu tố điều kiện và thế mạnh; Phân tích tương quan cạnh tranh và liên kết và khả năng tạo đột phá; Các giải pháp có thể tạo đột phá trong phát triển. Phát triển Khu đô thị - công nghiệp – dịch vụ - du lịch Gò Công; Phát triển Khu đô thị  dịch vụ - du lịch Thới Sơn.

“Những giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp ở Tiền Giang” do TS. Vũ Tuấn Anh trình bày. Báo cáo gồm các nội dung: Nhìn lại nông nghiệp tỉnh Tiền Giang trong 10 năm qua; Phân tích những điểm mạnh, yếu và những vấn đề cốt lõi trong phát triển nông nghiệp tỉnh Tiền Giang; Những điểm đột phá để thúc đẩy nông nghiệp Tiền Giang phát triển mạnh, ổn định, mang lại giá trị cao.

“Một số đề xuất tạo đột phá phát triển hạ tầng và tuyến công nghiệp của Tiền Giang” do TS. Bùi Trường Giang trình bày, với nội dung: Thực trạng hệ thống giao thông và đề xuất tạo đột phá phát triển hạ tầng; Những vấn đề trong phát triển công nghiệp và đề xuất tạo đột phá về công nghiệp; Giải pháp đối với phát triển hạ tầng và khu công nghiệp.

Hội thảo thu được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận và đóng góp cho việc hoàn thiện của Đề án.

                                      

                                        Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: