Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

16/03/2012

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế Ngày 8 và 9 tháng 3 năm 2012, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Hòa bình và phát triển Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức.

Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế đến từ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... Hội thảo diễn ra trong hai ngày, với chín phiên tập trung vào 3 nội dung chính: Những vấn đề lý luận chung về trách nhiệm xã hội doanh nghiệpCác khía cạnh trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Thảo luận về điều tra xã hội học trong phạm vi dự án trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội nên hiểu một cách toàn diện hơn, không chỉ ở khía cạnh đạo đức của doanh nghiệp, ở hoạt động từ thiện, mà cần hiểu ở cả khía cạnh kinh tế lẫn pháp lý, tức coi việc thực thi trách nhiệm xã hội là một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững luôn phải tuân theo những chuẩn mực về kinh doanh, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng đồng.

Ở Việt Nam, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mặc dù mới mẻ, nhưng bước đầu đã được quan tâm, chú ý. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã nhận thấy rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã trở thành một trong những yêu cầu không thể thiếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Những doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm xã hội của mình có thể sẽ không còn cơ hội tiếp cận thị trường thế giới. Ngoài trách nhiệm đóng thuế cho nhà nước, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đăng ký thực hiện trách nhiệm xã hội dưới dạng cam kết đối với xã hội trong việc bảo vệ môi trường, với cộng đồng địa phương nơi doanh nghiệp đóng và với người lao động. Tuy nhiên, trong thực tế cũng phải thừa nhận rằng cũng có không ít các doanh nghiệp đã thực hiện chưa nghiêm túc trách nhiệm xã hội của mình. Điều đó thể hiện ở hành vi gian lận trong kinh doanh, báo cáo tài chính, không bảo đảm an toàn sản xuất, cố ý gây ô nhiễm môi trường... Vấn đề đặt ra hiện nay cần tìm nguyên nhân các hiện tượng đó và tìm ra giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả.

Hội nghị đã thảo luận, cùng nhau đưa ra các quan điểm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay trên đà hội nhập quốc tế. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cùng đề xuất nhiều phương án giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với xã hội của các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường phát triển bền vững cho con người và xã hội. Song song việc đó thì tuyên truyền, giáo dục trách nhiệm xã hội và việc hoàn thiện hành lang pháp lý để thực hiện nó là những việc làm cần thiết.

Đỗ Thị Mai


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: