Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

13/04/2012

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Ngày 04/04/2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tham dự Hội nghcó các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Chi ủy chi bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy; Các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và tương đương; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch, Phó chủ tịch Công Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Sau khi giới thiệu, phân tích các quan điểm, nội dung quan trọng trong Nghị quyết, đồng chí nêu rõ sự cần thiết ra đời của nghị quyết về xây dựng Đảng; về mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị, phạm vi của nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 và những vấn đề cần lưu ý trong chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện. Sau phần đánh giá, phân tích thành quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí phân tích một số mặt hạn chế, yếu kém, nhất là những khuyết điểm kéo dài, nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

 Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam yêu cầu các cán bộ dự hội nghị cần nghiên cứu và thảo luận làm rõ những vấn đề của Nghị quyết Trung ương 4, tập trung hai nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở và những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

 Mỗi tổ chức Đảng, nhất là những người đứng đầu cấp ủy phải thực hiện tốt 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng cần nghiên cứu kỹ, bám sát văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy cấp trên để thực hiện, áp dụng vào  từng đơn vị cho phù hợp.

 Cũng tại Hội nghị, gần 650 cán bộ, đảng viên còn được nghe GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy phổ biến, giới thiệu nội dung Chỉ thị 15, Kế hoạch 08 của Bộ Chính trị và dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam về triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Hội nghị đã thống nhất cao với các nội dung dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Viện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, những vấn đề về tự kiểm điểm phê bình và phê bình để xây dựng Đảng, phương pháp, đối tượng kiểm điểm và thời gian thực hiện ở từng cấp.

Đảng ủy đã giao cho Ban Tổ chức Đảng ủy chủ trì và phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện theo  đúng kế hoạch đã đề ra mà hội nghị đã thống nhất thông qua.  

Trả lời phóng viên Truyền hình Thông tấn theo dõi và đưa tin Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, nhấn mạnh việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 sẽ tạo ra sự chuyển biến thực sự, là tiền đề quan trọng để Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng với các bộ, ban, ngành địa phương trong cả nước sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo nên chuyển biến mới trong xây dựng và phát triển của cơ quan khoa học xã hội hàng đầu đất nước, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 

                                              Hải Nam
                             Văn phòng Đảng ủy Viện KHXHVN  

nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: