Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ trẻ và việc vận dụng tư tưởng của Người vào phát triển cán bộ trẻ Viện Khoa học xã hội Việt Nam

08/06/2012

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ trẻ và việc vận dụng tư tưởng của Người vào phát triển cán bộ trẻ Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nhân kỷ niệm lần thứ 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo lời Bác”, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, ngày 30 tháng 5 năm 2012 Ban chấp hành Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các chi đoàn của Viện Nghiên cứu Con người, Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên và Viện Triết học, đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ trẻ và việc vận dụng tư tưởng của Người vào phát triển cán bộ trẻ Viện Khoa học xã hội Việt Nam".

Tham dự hội thảo có đại diện Ban lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam và đông đảo đoàn viên thanh niên đang công tác tại Viện.

Ban tổ chức đã lựa chọn 7 trong tổng số 38 bài tham luận đến từ 19 chi đoàn trực thuộc để trình bày tại hai phiên của Hội thảo. Phiên thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ trẻ và vấn đề đặt ra tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Phiên thứ hai: Thực trạng và giải pháp đào tạo cán bộ trẻ tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong di sản tinh thần quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì vấn đề đào tạo cán bộ tri thức trẻ có ý nghĩa quan trọng. Theo đó, nội dung đào tạo bao gồm các khâu trọng tâm: huấn luyện nghề nghiệp, giáo dục đạo đức cách mạng, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh đồng thời phải phát huy tính chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ. Để có thể khai triển một cách có hiệu quả các nội dung trên, cần tới những phương pháp giáo dục tích cực và đúng đắn như: thực hiện dân chủ trong giáo dục, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, phương pháp nêu gương… Bên cạnh đó, việc xây dựng đội ngũ người thầy làm công tác đào tạo cán bộ trẻ là vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng giáo dục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra rằng: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”; Đảng phải làm cho nhân tài nước ta ngày càng phát triển nhiều thêm, bởi lẽ để đào tạo ra một cán bộ tốt, một công dân tốt không chỉ trong vài ba tháng, vài ba năm. Vậy nên chính sách đào tạo cán bộ phải gắn liền với cơ chế bảo vệ cán bộ, yêu thương cán bộ nhất là với những người cán bộ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Hiện nay, Viện Khoa học xã hội Việt Nam có gần 900 cán bộ trẻ là đoàn viên thanh niên, chiếm tỷ lệ gần 50% trong tổng số cán bộ toàn Viện. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng của Viện trong giai đoạn hiện nay và tương lai không xa, nhất là trong bối cảnh đang có sự hụt hẫng, đứt gãy thế hệ cán bộ lãnh đạo kế cận ở nhiều viện nghiên cứu chuyên ngành. Nhìn chung đội ngũ cán bộ trẻ của Viện còn gặp khó khăn do điều kiện kinh tế chưa ổn định, nhiều người vẫn còn hạn chế về khả năng ngoại ngữ và trình độ chuyên môn, chưa thể đóng góp được nhiều cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan;  một số cán bộ trẻ có khả năng, nhưng do tác động bởi xu thế kinh tế thị trường và những lý do khác nhau, chưa thực sự chuyên tâm vào công tác nghiên cứu khoa học.

Vận dụng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, một số báo cáo tại Hội thảo cho rằng cán bộ trẻ cần phải am hiểu chính trị tức đòi hỏi người cán bộ phải có lập trường chính trị rõ ràng, thái độ chính trị đúng đắn trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn khoa học. Tuy nhiên, không lấy chính trị thay cho khoa học, luôn coi trọng việc nâng cao phẩm chất chính trị gắn với học tập bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phương pháp làm việc khoa học dựa trên tinh thần biện chứng, lý luận kết hợp thực tiễn. Cán bộ trẻ cần nhận thức đúng đắn về công việc của mình, từ đó đề ra cho mình những định hướng học tập nâng cao phẩm chất và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tham gia tích cực các hoạt động phong trào, tình nguyện do Đoàn – Hội tổ chức, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, một số đề xuất được nêu ra như cán bộ lãnh đạo viện và chi ủy cần tiên phong, gương mẫu trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học; thẳng thắn và công khai trong công tác đánh giá, góp ý cán bộ trẻ; chú trọng đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, nhất là cán bộ trẻ giỏi; nâng cao chất lượng an sinh xã hội, biểu dương khuyến khích kịp thời thành tích nghiên cứu và học tập của họ; tạo nguồn ngân quỹ chính thức cho công tác đào tạo…

Đỗ Thị Mai

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: