Hội nghị chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012

08/06/2012

Hội nghị chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm  2012 Vừa qua, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2012. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Viện và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Sau khi điểm lại tình hình thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, kết quả đã đạt được, những tồn tại cần khắc phục, Chủ tịch kết luận:

Các đơn vị chủ động tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm  2012, đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm Quy chế, Quy định về công tác hợp tác quốc tế. Ban Hợp tác quốc tế cần bổ sung thêm vào Quy chế về công tác hợp tác quốc tế nội dung quản lý hộ chiếu. Các đoàn công tác nước ngoài, khi về nước nhất thiết phải có báo cáo kết quả chuyến đi với Chủ tịch Viện (qua Ban Hợp tác quốc tế).

Công tác tổ chức hội thảo khoa học, các đơn vị phải báo cáo bằng văn bản gửi Chủ tịch Viện về nội dung hội thảo, danh sách khách mời (nhất là khách quốc tế và khách ngoài Viện Khoa học xã hội Việt Nam) để xin chủ trương. Kết thúc hội thảo phải có báo cáo bằng văn bản kết quả hội thảo gửi Chủ tịch Viện.

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thanh quyết toán năm 2011, điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2012, và thẩm định kinh phí đề tài năm 2013 của các đơn vị.

Hàng quý, Chủ tịch Viện triệu tập và chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện.

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: