Mối quan hệ giữa các tập đoàn xuyên quốc gia và quyền con người

16/07/2012

Ngày 9 tháng 7 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo quốc tế “Mối quan hệ giữa các tập đoàn xuyên quốc gia và quyền con người”.

Đây là hội thảo thứ ba nằm trong Chương trình Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Na Uy. Tham dự Hội thảo, về phía quốc tế có các nhà khoa học đến từ: Trung tâm Nhân quyền Na Uy, Văn phòng ILO Việt Nam,  Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Đại học Luật Philipines, Đại học Mahidol Thái Lan. Về phía Việt Nam có các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội… GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và GS.TS. Bard Andreassen, Trung tâm Nhân quyền Na Uy đồng chủ trì Hội thảo.

Những năm qua, các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia đã có những đóng góp tích cực vào quá trình toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế, giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng bên cạnh đó cũng đã làm nảy sinh một số vấn đề liên quan đến quyền con người: cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động, vi phạm quyền lợi của người lao động, phá hoại môi trường sống, phân biệt đối xử…

Hội thảo tập trung thảo luận vào 4 nội dung chính: Mối liên hệ giữa pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia đối với hoạt động của các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia và trách nhiệm thực hiện quyền con người; Mối quan hệ giữa các tập đoàn xuyên quốc gia và quyền con người theo quy định của pháp luật quốc tế và khu vực; Trách nhiệm của chủ thể phi nhà nước về phát triển và quyền con người; Trách nhiệm của các tập đoàn xuyên quốc gia với quyền con người theo các quy định không có tính ràng buộc.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý trao đổi, thảo luận sôi nổi xung quanh những nội dung trên. Tổng kết  bế mạc Hội thảo, GS.TS. Võ Khánh Vinh cho rằng, các ý kiến thảo luận, trao đổi đã làm sáng tỏ trách nhiệm của các tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người trên nhiều lĩnh vực: lao động việc làm, xã hội, phát triển bền vững, môi trường... Trong thực tế, điều chỉnh pháp luật dựa trên cơ sở các quy định quốc tế và ở mỗi quốc gia đã có những quy định mang tính bắt buộc và không bắt buộc trong việc thực hiện trách nhiệm với quyền con người.


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: