Kinh nghiệm quốc tế về tư nhân hóa trong khu vực dịch vụ tài chính và cải cách thị trường

16/07/2012

Kinh nghiệm quốc tế về tư nhân hóa trong khu vực dịch vụ tài chính và cải cách thị trường Ngày 10 tháng 7 năm 2012, Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề trên.

Tham dự Tọa đàm, về phía quốc tế có các nhà khoa học đến từ: Đại học Fordham, Hoa Kỳ. Về phía Việt Nam có các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các Viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Hà Nội, Ngân hàng Maritime Bank… PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và Pháp luật; PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam và GS.TS. Iftekhar Hasan, Đại học Fordham Hoa Kỳ đồng chủ trì Tọa đàm.

Qua trao đổi, thảo luận, các nhà khoa học cho rằng: cần tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với thị trường dịch vụ tài chính; đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường trong điều kiện hội nhập; cần nhanh chóng xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc đánh giá điều tiết hoạt động của thị trường dịch vụ tài chính; hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan tới lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm... Mặt khác, cần phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, đảm bảo ổn định về kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ, kiểm soát nợ công.

Để phát triển nền kinh tế - theo GS.TS. Iftekhar Hasan – có ba lĩnh vực cần được quan tâm cấp bách, đó là: ổn định khu vực tài chính, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, và nâng cao hiệu quả của chi tiêu công. Việc tư nhân hóa trong khu vực dịch vụ tài chính và cải cách thị trường sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực. Sự tham gia các các doanh nghiệp nước ngoài trong cơ cấu sở hữu là cần thiết và sẽ giúp hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân.
nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: