Giảm nghèo và Phát triển Con người ở Việt Nam

09/07/2006

Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2006, tại Trụ sở của Viện KHXH Việt Nam đã diễn ra Hội thảo “Giảm nghèo và Phát triển con người ở Việt Nam: báo cáo cập nhật” do Uỷ ban Phát triển của Liên Hợp Quốc, Viện KHXH Việt Nam và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức.

Đến dự Hội thảo có đại diện của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Huế, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, các sở, ngành địa phương như Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Giang..., lãnh đạo các đơn vị trong Viện KHXH Việt Nam và những bên có liên quan.

Nội dung Hội thảo gồm hai phần. Phần một nghe và thảo luận báo cáo “Nghèo và Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993 – 2004”. Phần hai, nghe và thảo luận báo cáo “Phát triển con người ở Việt Nam 1999 – 2004: có thể thấy gì qua số liệu?”.

Thay mặt nhóm soạn thảo, TS. Nguyễn Thắng (Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF) - Viện KHXH Việt Nam (VASS)) trình bày báo cáo “Nghèo và Giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993 – 2004”. Đây là hội thảo tham vấn lấy ý kiến đóng góp cho bản báo cáo lần thứ ba sau hai lần tổ chức ở Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh hồi đầu năm. Trên cơ sở bốn phần của báo cáo: Nghèo và bất bình đẳng trong giai đoạn 1993 – 2004: những thành tựu và một số vấn đề đặt ra; Nghèo và bất bình đẳng theo các nhóm xã hội: những số liệu tổng hợp không phát hiện được điều gì?; Những yếu tố đã tạo nên quá trình giảm nghèo tốc độ cao: một phân tích sơ bộ; Những thử thách ở phía trước, Hội nghị tập trung thảo luận bốn vấn đề: Diễn giải trong báo cáo đã đúng chưa? Còn thiếu những gì? Phần thách thức báo cáo chỉ ra có đúng không? Những giải pháp đưa ra đã thoả đáng chưa?

Buổi chiều, thay mặt nhóm soạn thảo, TS. Võ Trí Thành (Viện Quản lý Kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch - Đầu tư) trình bày báo cáo “Phát triển con người ở Việt Nam 1999 – 2004: có thể thấy gì qua số liệu?”. Bản báo cáo này được xem là một một phần trong báo cáo đầy đủ với chủ đề: phát triển con người Việt Nam và hội nhập kinh tế quốc tế sẽ được hoàn chỉnh trong thời gian tiếp theo.

Để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn 1999 – 2004, báo cáo đã trình bày một số thay đổi và xu hướng chính qua so sánh các chỉ số phát triển con người, bao gồm Chỉ số Phát triển Con người (HDI), và Chỉ số nghèo khổ tổng hợp (HPI), một số khía cạnh của Chỉ số phát triển Giới (GDI) như chênh lệch tỉ lệ nhập học giữa nam và nữ trong năm 2004 và 1999. Báo cáo gồm ba phần. Phần một tập trung phân tích chỉ số HDI và HPI ở cấp quốc gia với một số so sánh về quá trình thực hiện ở Việt Nam với một số quốc gia khác ở Đông Nam Á và châu Á. Phần hai so sánh thành tựu và vấn đề trong phát triển con người ở các tỉnh qua nhiều tiêu chí khác nhau, từ đó rút ra một số nhận xét về mối quan hệ giữa các chỉ số. Phần ba, tóm tắt lại những kết quả chính và xác định những vấn đề lớn cần giải thích trong Báo cáo Phát triển Con người đầy đủ.

Trên cơ sở các ý kiến trong Hội nghị, cả hai nhóm soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa để trong thời gian tới cho ra mắt những bản báo cáo hoàn thiện. 

 

Vũ Hoà


hapv


Các tin đã đưa ngày: