Tác động của toàn cầu hóa tới một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam (21/04/2012)

Ngày 20 tháng 4 năm 2012, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tác động của toàn cầu hóa tới một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21”.

Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người (17/04/2012)

Ngày 13 tháng 4 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nhân quyền Nauy tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Những vấn đề lý luận và lịch sử về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người”.

Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2012: “Kinh tế Việt Nam năm 2012: khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế” (16/04/2012)

Trong hai ngày 8-9/4/2012, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP), Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2012 “Kinh tế Việt Nam năm 2012: khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế”.

Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) (13/04/2012)

Ngày 04/04/2012, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức: Vấn đề và triển vọng (03/04/2012)

Đây là chủ đề của Hội thảo quốc tế vừa được Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với tổ chức Misereor (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức trong hai ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2012.

Hội thảo lấy ý kiến về Chương trình nghiên cứu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (03/04/2012)

Ngày 22 tháng 3 năm 2012, tại thành phố Cần Thơ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Chương trình nghiên cứu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập (29/03/2012)

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (1987-2012), ngày 26 tháng 3, Viện Gia đình và Giới đã tổ chức Hội thảo khoa học “Gia đình Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa và hội nhập” với sự góp mặt của các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực gia đình và giới trong cả nước.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế (16/03/2012)

Ngày 8 và 9 tháng 3 năm 2012, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Hòa bình và phát triển Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức.

Hội thảo quốc tế về "Khảo cổ học Việt Nam" (07/03/2012)

Trong các ngày từ 29 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2012, tại Viện Goethe Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Khảo cổ học Việt Nam. Hội thảo do Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đồng tổ chức.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam (06/03/2012)

Ngày 1 tháng 3 năm 2012, Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012.
Các tin đã đưa ngày: