Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2022

08/04/2022

Hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2022 Với mục tiêu biểu dương, ghi nhận kịp thời sự đóng góp của các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 và khơi dậy, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022. Sáng ngày 04/5/2022, Viện KHXH vùng Trung Bộ đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động thi đua năm 2022. Tham dự Hội nghị có TS. Hoàng Hồng Hiệp – Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Viện trưởng; TS. Trần Minh Đức – Phó Viện trưởng; Trưởng phó các phòng, Trung tâm; Công đoàn; Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện.

Năm 2021, phong trào thi đua yêu nước của Viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù, đây là năm tình hình Covid diễn biến phức tạp, nhưng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện KHXH vùng Trung Bộ đã đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Có thể nói trong năm 2021, công tác thi đua khen thưởng của Viện đã có nhiều đổi mới, chất lượng, đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, công bằng. Đồng thời, công tác thi đua, khen thưởng của Viện đã dần đi vào thực chất, phát huy và nhân rộng các mô hình gương, điển hình tiên tiến.

 

 

Về danh hiệu thi đua, khen thưởng: Năm 2021, Viện KHXH vùng Trung Bộ có 03 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học; 02 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp được nhận Bằng khen do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng. Ở cấp Viện: Viện đã tặng thưởng 07 tập thể lao động tiên tiến; 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 43 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và 08 cá nhân đạt đanh hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển. Đây là động lực để tập thể, cá nhân Viện KHXH vùng Trung Bộ tiếp tục nỗ lực phát huy cũng như vững tin vào sự phát triển bền vững, tiếp tục tiến bước thực hiện kế hoạch đề ra, để phấn đấu là một trong những đơn vị đứng đầu phong trào thi đua Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Hồng Hiệp nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đề nghị các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng sẽ tiếp tục là nòng cốt trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; luôn là điểm sáng, là những tấm gương cho phong trào thi đua. Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế nhất định nhưng công tác thi đua năm 2021 của Viện đã dần đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức, tạo động lực để cán bộ Viện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. TS. Hoàng Hồng Hiệp cũng nhấn mạnh trong năm 2022, công tác thi đua khen thưởng cần mang tính thực chất, có sự kết nối chặt chẽ với công tác đánh giá cán bộ. Quyền Viện trưởng tin tưởng rằng: Trong năm mới 2022, với phương châm “sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển”, phong trào thi đua của Viện sẽ tiếp tục khởi sắc, góp phần tích cực hơn nữa vào sự phát triển mạnh mẽ và nâng cao vị thế của Viện.

 

 

Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2021 và nhằm thực hiện thắng lợi, mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, TS. Hoàng Hồng Hiệp đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện KHXH vùng Trung Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị,  đại diện 8 phòng, trung tâm; công đoàn và đoàn thanh niên đã ký bản Giao ước thi đua năm 2022.

 

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Hoàng Yến

Viện KHXH vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: