Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021

31/12/2021

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 Sáng ngày 24/12/2021, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2021 và thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Dự Hội nghị có TS Hoàng Hồng Hiệp – Q. Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ; TS. Trần Minh Đức – Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ, ThS. Võ Hoàng Phi - Chủ tịch Công đoàn Viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện KHXH vùng Trung Bộ.

 

 

          Tại Hội nghị, ThS. Võ Hoàng Phi thay mặt BCH Công đoàn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trong năm 2021, Công đoàn đã thực hiện tốt cơ chế dân chủ, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các công đoàn viên; đảm bảo thu chi theo quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức hoạt động vào các ngày lễ kỷ niệm trong năm như ngày 20/10,… Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm 2021 như: sự quan tâm, sâu sát của BCH công đoàn đối với cán bộ, viên chức, người lao động Viện đôi khi còn hạn chế, thiếu tính kịp thời; một số hoạt động, phòng trào không được tổ chức do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn,… Báo cáo cũng chĩ rõ phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022 là tập trung đẩy mạnh và tiếp tục duy trì hoạt động thường niên, phối hợp với chính quyền trong phát huy tinh thần đoàn kết; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; vận động công đoàn viên hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022; nâng cao chất lượng chương trình, phong trào sinh hoạt tập thể,….

          Tiếp theo đó, Hội nghị đã nghe góp ý và thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ.

          Tại Hội nghị, các cán bộ, viên chức, người lao động Viện KHXH vùng Trung Bộ đã trực tiếp thực hiện quyền dân chủ thông qua việc đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng, quyền lợi chính đáng đối với lãnh đạo Viện để tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức vì mục tiêu phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.  

 


Nguyễn Hoàng Yến

Viện KHXH vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: