Lễ công bố và trao quyết định nhân sự

12/05/2020

Lễ công bố và trao quyết định nhân sự Nhằm kiện toàn, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của đơn vị và thực hiện quy định về công tác cán bộ, 8h30 sáng ngày 28/04/2020, Viện KHXH vùng Trung Bộ đã long trọng tổ chức Lễ công bố các quyết định về nhân sự.

Tham dự buổi Lễ có sự tham gia của PGS.TS Hồ Việt Hạnh – Bí thư Chi bộ- Viện trưởng; TS. Hoàng Hồng Hiệp – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Viện trưởng – Tổng biên tập Tạp chí KHXH miền Trung cùng đông đảo các cán bộ, viên chức và người lao động Viện KHXH vùng Trung Bộ.

Mở đầu buổi lễ, thay mặt cho Ban tổ chức, ThS. Hồ Thị Kim Thùy đã công bố các Quyết định về nhân sự:

 

 

Quyết định số 34/QĐ-VTB ngày 09 tháng 03 năm 2020 về việc giao TS. Hoàng Hồng Hiệp - Tổng biên tập tạp chí KHXH miền Trung- Phó Viện Trưởng phụ trách phòng Tổ chức – Hành chính – Quản lý khoa học.

Quyết định số 29/QĐ-VTB ngày 26 tháng 02 năm 2020 về việc giao TS. Đinh Như Hoài - Phó tổng biên tập Tạp chí KHXH miền Trung kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Văn hóa – Nhân học.

 

 

Bổ nhiệm TS. Trịnh Thị Thu – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nghiên cứu Kinh tế giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Kinh tế theo quyết định số 56/QĐ-VTB ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

 

 

Bổ nhiệm TS. Phan Thị Sông Thương – Phó Giám đốc Trug tâm nghiên cứu Chính trị - xã hội giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chính trị - Xã hội theo quyết định số 57/QĐ-VTB ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

 

 

Bổ nhiệm Đồng chí Trần Thị Thùy Dương giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản lý khoa học theo quyết định số 58/QĐ-VTB ngày 24 tháng 4 năm 2020. 

 

 

Bổ nhiệm ThS. Châu Ngọc Hòe giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Biên tập – Trị sự theo quyết định số 59/QĐ-VTB ngày 24 tháng 4 năm 2020.

 

 

Tiếp đó, PGS.TS Hồ Việt Hạnh – Viện trưởng – Bí thư Chi bộ đã đại diện cho Ban lãnh đạo Viện KHXH vùng Trung Bộ long trọng trao quyết định cho từng đồng chí giữ cương vị quản lý các Phòng và Trung tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, PGS.TS. Hồ Việt Hạnh đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đã được tập thể đơn vị tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách trên cương vị lãnh đạo quản lý.

Đối với TS. Hoàng Hồng Hiệp và TS. Đinh Như Hoài, PGS.TS Hồ Việt Hạnh mong muốn 2 đồng chí ngoài công việc chính, các đồng chí lưu tâm, đặt công việc của phòng, trung tâm vào nhiệm vụ của mình để lãnh đạo phòng, trung tâm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với TS. Trịnh Thị Thu và TS. Phan Thị Sông Thương giữ chức vụ lãnh đạo ở Trung tâm nghiên cứu. PGS.TS Hồ Việt Hạnh mong 2 đồng chí tiếp tục phát huy, lãnh đạo các đồng chí trong Trung tâm. Tạo nên một tập thể đoàn kết, giúp trung tâm phát triển và đóng góp vào sự phát triển thực chất của Viện.

 Đối với ThS. Châu Ngọc Hòe và đồng chí Trần Thị Thùy Dương, PGS.TS Hồ Việt Hạnh mong muốn trên cương vị mới, hai đồng chí tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có những đóng góp tích cực cho phòng Biên tập – Trị sự và Phòng Tổ chức hành chính – quản lý khoa học.

 

Cuối cùng, đồng chí Hồ Việt Hạnh mong muốn rằng dù trên cương vị nào các đồng chí sẽ tiếp tục tích cực trau dồi kĩ năng, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho các viên chức quản lý vừa được bổ nhiệm, TS. Phan Thị Sông Thương–Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chính trị - xã hội bày tỏ sự cảm ơn tới Lãnh đạo Viện, niềm vinh dự cũng như nhận thức về trọng trách mới và xin hứa sẽ cống hiến hết mình để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đồng chí cũng mong cán bộ, viên chức của Viện tiếp tục hỗ trợ để các đồng chí được phân công giao nhiệm vụ mới hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.


Nguyễn Hoàng Yến

viện KHXH Vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: