HỘI THẢO KHOA HỌC “PHAN KHÔI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA DÂN TỘC”

09/10/2014

HỘI THẢO KHOA HỌC “PHAN KHÔI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA DÂN TỘC” Ngày 06/10/2014, Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ do PGS. TS Hà Đình Thành dẫn đầu đã về tham dự Hội thảo khoa học “Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc”, do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/10/2014, Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ do PGS. TS Hà Đình Thành dẫn đầu đã về tham dự Hội thảo khoa học “Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc”, do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam. Mục đích của Hội thảo nhằm làm rõ những đóng góp của Phan Khôi cho nền văn học, văn hóa, học thuật, báo chí Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ XX.

 

 

Về phía tỉnh Quảng Nam, có sự tham gia đông đảo của đại diện các Sở ban ngành, hội liên quan; các cơ quan truyền thông báo chí trong tỉnh; Trường đại học Quảng Nam và Đại học Phan Châu Trinh; Đại diện quê hương - huyện Điện Bàn, xã Điện Quang, tộc Phan làng Bảo An và gia đình Phan Khôi. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng có sự tham gia đông đảo của các khách mời, các nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực văn hóa, lịch sử đến từ các các cơ quan Trung ương như Bộ VH-TT&DL, Viện Sử học, Viện Văn học, Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam,… và các đơn vị nghiên cứu khoa học trong vùng như Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

          Hội thảo đã phát hành kỷ yếu khoa học với hơn 40 tham luận của các nhà nghiên cứu có uy tín khoa học tại Việt Nam trên các lĩnh vực văn học, lịch sử, văn hóa. Đặc biệt, các tham luận tại Hội thảo tập trung giới thiệu về cuộc đời và những đóng góp nổi bật của cụ Phan Khôi trên lĩnh vực báo chí, văn học, ngôn ngữ, khoa học lịch sử, khoa học xã hội và tư tưởng xã hội… Theo đó, Phan Khôi sinh ngày 06/10/1887 tại làng Bảo An, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, mất ngày 16/01/1959 tại Hà Nội. Phan Khôi được Hội thảo ghi nhận là một nhà yêu nước, một nhà văn hóa, một nhà trí thức xuất sắc của Quảng Nam với những đóng góp quan trọng và có ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực báo chí, lịch sử, văn học, tư tưởng Việt Nam trong thế kỷ XX. Ngoài ra, Hội thảo cũng đã đề xuất một số giải pháp cần thiết để lưu giữ lâu dài và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Phan Khôi dưới nhiều hình thức phù hợp, từ đó góp phần phục vụ tốt hơn công cuộc phát triển văn hóa tỉnh Quảng Nam, nhất là việc khai thác tấm gương Phan Khôi nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của con người xứ Quảng, tạo động lực tinh thần mới phục vụ công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.


ThS. Trần Thị Thái


Các tin đã đưa ngày: