Thông tin về Hội thảo “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam” diễn ra tại thành phố Tam Kỳ

26/08/2014

Thông tin về Hội thảo “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam” diễn ra tại thành phố Tam Kỳ “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”

Ngày 15 tháng 8 năm 2014, tại thành phố Tam Kỳ, Thư viện tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”, do TS. Trần Tấn Vịnh - Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ làm chủ nhiệm, Thư viện tỉnh Quảng Nam chủ trì. Hội thảo có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý văn hóa, các nhà điêu khắc, họa sĩ đến từ Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Các tham luận và ý kiến phát biểu tập trung làm rõ những giá trị đặc trưng của nghệ thuật tạo hình, trang trí của dân tộc Cơ Tu và đề xuất những ý kiến, giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam.


Ban biên tập CTTĐT Viện KHXH vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: