Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020

15/08/2014

Thủ tướng chính phủ phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014- 2020"

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm


Ban biên tập CTTĐT Viện KHXH vùng Trung Bộ

Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Các tin đã đưa ngày: