Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

15/08/2014

Thủ tướng chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050"

Xem nội dung chi tiết trong file đính kèm


Ban biên tập CTTĐT Viện KHXH vùng Trung Bộ

Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Các tin đã đưa ngày: