Đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam

04/11/2013

Đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam

Sáng nay 24/10/2013, Đoàn Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội do ông Jens Lorentzen làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh để đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu, qua đó xem xét quyết định các nguồn tài trợ cho tỉnh hiện tại và tương lai. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tiếp đoàn.

Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu đang được triển khai tại Quảng Nam nằm trong khuôn khổ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Đan Mạch. Qua 3 năm triển khai, Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức về BĐKH cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Đã có 10 công trình thí điểm về thích ứng với BĐKH đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng tại các địa phương thường xuyên chịu tác động nặng nề của BĐKH và nước biển dâng, với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số công trình, dự án được lồng ghép vào chương trình quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các công trình hoàn thành đã hỗ trợ tích cực cho hơn 80% dân cư vùng dự án.

http://www.quangnam.gov.vn/Uploaded/image/Dai%20su%20Dan%20Mach%20lv%20ve%20BDKH%202013.bmp

Đoàn Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội do ông Jens Lorentzen làm Trưởng đoàn (thứ 2 từ trái sang) làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện Chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu tại Quảng Nam

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang khẳng định, Chương trình Hợp phần thích ứng với BĐKH đang triển khai tại tỉnh Quảng Nam đã được thực hiện khá tốt, đảm bảo các yêu cầu, mục tiêu đề ra. Tuy nhiên cách tiếp cận chương trình của tỉnh Quảng Nam có khác so với tỉnh Bến Tre. Do đây là vấn đề mới nên tỉnh đã đưa ra các mô hình thí điểm và giao cho các địa phương lựa chọn, triển khai thực hiện, qua đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng. Theo đó, 4 mô hình thí điểm đã được triển khai thực hiện, gồm: xây dựng nhà tránh trú bão cho cộng đồng; xây dựng các đoạn kè giữ đất, giữ làng tại các địa phương vùng ven biển; kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi; trồng phục hồi các khu rừng ngập mặn ở các bờ sông tại huyện Núi Thành, Hội An.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang cũng cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ rà soát lại danh mục các công trình, dự án thí điểm và triển khai thực hiện theo nguồn kinh phí đã phân bổ, đồng thời đề xuất các dự án trình Chính phủ đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn kinh phí hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC).

Thay mặt Đoàn công tác, ông Jens Lorentzen cho biết, căn cứ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của tỉnh Quảng Nam, đồng thời ngay sau buổi làm việc này, Đoàn sẽ đi kiểm tra, khảo sát thực tế triển khai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, Đoàn sẽ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để thống nhất các chương trình sẽ triển khai trong thời gian tới.

Nguồn cổng thông tin Tỉnh Quang NamCác tin đã đưa ngày: