Hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada (12/07/2012)

Nhận lời mời của Hội đồng Khoa học xã hội Hoa Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Viện Khoa học xã hội Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 24 đến 30 tháng 6 năm 2012.

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam tiếp đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc (28/05/2012)

Ngày 15 tháng 5 năm 2012, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Viện Khoa học xã hội Vân Nam, Trung Quốc do Phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Vân Nam làm trưởng đoàn.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Nauy (28/11/2011)

Ngày 25 tháng 11 năm 2011, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Nauy thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Oslo (NCHR) đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Ký kết Bản ghi nhớ giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (08/01/2011)

Ngày 3 tháng 12 năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), đã ký thỏa thuận hợp tác chung với mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Ký kết “Thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quảng Tây” (15/07/2009)

Để tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế khoa học xã hội và nhân văn, dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, ngày 26 tháng 6 năm 2009, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Quảng Tây đã ký kết thoả thuận hợp tác trao đổi khoa học.
Các tin đã đưa ngày: