Nhà nước Kuwait vừa quyết định ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam 3 triệu USD khắc phục hậu quả cơn bão số 11 vừa qua. (04/11/2013)

Nhà nước Kuwait vừa quyết định ủng hộ đồng bào miền Trung Việt Nam 3 triệu USD khắc phục hậu quả cơn bão số 11 vừa qua.

Thanh Hóa: Khởi công Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (04/11/2013)

Thanh Hóa: Khởi công Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Khánh hòa chuẩn bị triển khai thành lập trung tâm hỗ trợ dự báo cho du khách (04/11/2013)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị triển khai thành lập Trung tâm hỗ trợ du lịch cho du khách.

Ủy ban châu Âu xem xét kế hoạch thực hiện các dự án phát triển trong giai đoạn mới (04/11/2013)

Ủy ban châu Âu xem xét kế hoạch thực hiện các dự án phát triển trong giai đoạn mới

WB đánh giá cao môi trường đầu tư Thanh Hóa ( 24/10) (04/11/2013)

Thanh Hóa là tỉnh có môi trường đầu tư tiềm năng, Ngân hàng Thế giới (WB) sẵn sàng hỗ trợ các chương trình nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh xung quanh chuỗi giá trị của các khoản đầu tư quan trọng ở địa phương này
Các tin đã đưa ngày: