HỘI THẢO KHOA HỌC “PHAN KHÔI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA DÂN TỘC” (09/10/2014)

Ngày 06/10/2014, Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ do PGS. TS Hà Đình Thành dẫn đầu đã về tham dự Hội thảo khoa học “Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc”, do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam

Thông tin về Hội thảo “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam” diễn ra tại thành phố Tam Kỳ (26/08/2014)

“Bảo tồn và phát huy nghệ thuật tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”. Đây là hoạt động khoa học nằm trong khuôn khổ đề tài cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam”

Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020 (15/08/2014)

Thủ tướng chính phủ phê duyệt "Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014- 2020"

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (15/08/2014)

Thủ tướng chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050"

Đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam (04/11/2013)

Đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam
Các tin đã đưa ngày: