Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân/tập thể chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2025 của Viện KHXH vùng Trung Bộ (07/05/2024)

Thông báo về việc tuyển chọn cá nhân/tập thể chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2025 của Viện KHXH vùng Trung Bộ

Hội thảo khoa học quốc tế: “Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững Vùng” (29/07/2022)

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học quốc tế và trong nước, các nhà quản lý trao đổi các vấn đề học thuật, chia sẻ các vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp về phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững quốc gia nói chung và phát triển bền vững vùng nói riêng trong bối cảnh mới. Ngày 21/7/2022, Viện KHXH vùng Trung Bộ phối hợp Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững Vùng”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Cộng hòa Pháp, Công hòa Séc, Ấn Độ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới” (31/12/2021)

Ngày 22/12/2021, Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới”. Hội thảo là diễn đàn để các các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn cùng nhau trao đổi, đánh giá toàn diện những thành tựu và hạn chế; phân tích tiềm năng, lợi thế cũng như thách thức đặt ra đối với sự phát triển của Hội An. Hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Hội thảo khoa học: “Quản lý phát triển xã hội ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên” (14/12/2021)

Ngày 29/10/2021, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đồng tổ chức hội thảo khoa học “Quản lý phát triển xã hội ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên”. Đây là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trao đổi, thảo luận, chia sẻ và cung cấp những luận cứ khoa học góp phần cho việc tư vấn chính sách, đề xuất mô hình, định hướng và giải pháp quản lý phát triển xã hội ở các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (14/12/2021)

“Xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” là chủ đề của Hội thảo khoa học được Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức ngày 10/12/2021. Hội thảo có sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn. Hội thảo là diễn đàn để các học giả cùng nhau trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển đô thị ở miền Trung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (14/12/2021)

“Phát triển đô thị ở miền Trung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc gia được Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức ngày 30/11/2021. Đây là hội thảo khoa học thường niên và chuyên môn sâu về chủ đề phát triển đô thị tại khu vực miền Trung Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia trực tiếp và trực tuyến của các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước. Hội thảo là diễn đàn để các học giả cùng nhau trao đổi, chia sẻ các vấn đề lý luận, thực tiễn, xu hướng phát triển đô thị và định hướng, đề xuất giải pháp phát triển bền vững đô thị ở vùng Trung Bộ trong bối cảnh mới.

Hội thảo khoa học: “Quản trị môi trường địa phương, đổi mới mô hình quản lý tài nguyên và chính sách thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu” (14/12/2021)

Nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý thảo luận, phân tích và làm rõ những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý tài nguyên trước tác động của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và vùng Trung Bộ nói riêng, ngày 23/11/2021 Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “Quản trị môi trường địa phương, đổi mới mô hình quản lý tài nguyên và chính sách thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu”. Đây là hội thảo thường niên và chuyên môn sâu về chủ đề quản trị môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững Vùng, Hội thảo được tổ chức song song hai hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI (08/09/2021)

Báo cáo là sản phẩm của đội ngũ chuyên gia Ngân hàng Thế giới và các chuyên gia tư vấn ngoài ngân hàng. Các kết quả tìm hiểu, các giải thích và kết luận đưa ra trong tập sách này không phản ánh quan điểm chính thức của Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới hoặc các Chính phủ mà họ đại diện. Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tình chính xác của các dữ liệu trong tập sách này. Không nội dung nào trong tài liệu này tạo nên hoặc được coi như là một sự hạn chế đối với hoặc sự từ bỏ đặc quyền và miễn trừ của Ngân hàng Thế giới đã được bảo lưu riêng.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 (12/08/2021)

Sáng 11/8/2021, Chính phủ họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ 2021-2026 với các địa phương trong toàn quốc nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Chính phủ khẳng định quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trên nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo, không máy móc, cứng nhắc, tùy từng thời điểm, từng nơi, từng địa phương, địa bàn, cơ quan, đơn vị để lựa chọn ưu tiên phù hợp giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với nhiệm vụ thực hiện mục tiêu kép (28/07/2021)

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Vùng KTTĐMT) đang đứng trước nhiều khó khăn và thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, các địa phương nội Vùng phải kiên quyết thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch tốt, vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Các tin đã đưa ngày: