Họp mặt cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Con người

08/01/2011

Họp mặt cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Con người Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Tạp chí Nghiên cứu Con người, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức buổi họp mặt cộng tác viên nhân dịp Tạp chí ra mắt bạn đọc số thứ 50.

Tới dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Đức Cường, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam; GS. TSKH. NGND. Phạm Minh Hạc, nguyên Viện trưởng, kiêm Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Nghiên cứu Con người; cùng đông đảo các cộng tác viên đến từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Viện trưởng, kiêm Tổng biên tập đã phát biểu khai mạc và báo cáo những kết quả mà Tạp chí đã đạt được trong 8 năm qua.

Tháng 6 năm 2002, Tạp chí Nghiên cứu Con người ra số đầu tiên, bắt đầu trách nhiệm của mình là bộ mặt của Viện Nghiên cứu Con người, tiếng nói của các nhà khoa học nghiên cứu con người, thực hiện chức năng và nhiệm vụ công bố kết quả nghiên cứu về con người và nguồn nhân lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung của Tạp chí tập trung vào những vấn đề về con người và nguồn nhân lực, phát hiện vấn đề và đề xuất các giải pháp bồi dưỡng, giáo dục tài năng và nhân tài cho đất nước, phân tích các đặc trưng người Việt Nam truyền thống và hiện đại, lý giải mối quan hệ giữa con người và môi trường, con người với công nghệ, con người với văn hoá và văn minh...

Các công trình khoa học được Tạp chí công bố không chỉ của các cán bộ làm việc tại Viện Nghiên cứu Con người mà còn của các tác giả là những nhà chuyên môn làm việc ở các cơ quan khoa học với các lĩnh vực khác nhau như triết học, nhân học, xã hội học, luật học, văn hoá học…

Sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của các cộng tác viên và bạn đọc đã góp phần tích cực trong quá trình trưởng thành của Tạp chí Nghiên cứu Con người.

                                                        Nguyễn Vũ


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: