Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung năm 2011

24/02/2011

Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung năm 2011 Ngày 27 tháng 1 năm 2011, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2011 để tổng kết công tác Tạp chí trong năm 2010 và xây dựng phương hướng công tác năm 2011.

     Tới dự Hội nghị có các cộng tác viên cùng tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam và cán bộ của Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ. TS. Dương Bá Phượng, Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí, tổng kết công tác năm 2010 và nêu phương hướng công tác năm 2011 của Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung.

    Trong năm 2010, Tạp chí đã đăng 30 bài, có nội dung phong phú và đa dạng hơn chủ yếu về các lĩnh vực kinh tế, tôn giáo, dân tộc học, khảo cổ học… Đặc biệt, số bài viết về tiếp cận phát triển bền vững cho khu vực Miền Trung gia tăng. Qua những số ra mắt bạn đọc trong ba năm qua đã cho thấy sự trưởng thành của Tạp chí.  Nhìn chung, các bài đăng tải đều có chất lượng tốt, nội dung khoa học cao, đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí.

    Năm 2011 này, Tạp chí tiếp tục nâng cao hình thức, nội dung và chất lượng tin bài đăng tải; Nghiên cứu, tổ chức bài viết để có thể thêm các mục như tin hoạt động khoa học, chính sách phát triển bền vững, đi sâu hơn nữa về đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá, môi trường, tài nguyên, con người Miền Trung để Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin phong phú của độc giả. Phấn đấu nâng số kỳ xuất bản lên 6 kỳ/năm vào cuối năm 2011 hoặc đầu năm 2012.

 

Minh Thuỷ

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: