Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2010

10/03/2011

Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2010 Ngày 12 tháng 1 năm 2011 tại Hà Nội, Viện Dân tộc học đã tổ chức Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2010, với chủ đề: Vấn đề tộc người và phát triển bền vững.

Hội nghị đã thu hút sự có mặt của gần 80 đại biểu là các nhà nghiên cứu và giảng dạy thuộc lĩnh vực Dân tộc học/Nhân học đến từ Trường đào tạo cán bộ Uỷ ban Dân tộc, Đại học KHXH & NV Hà Nội, Đại học Văn hoá Hà Nội, Tạp chí Dân tộc và Thời đại và đông đảo cán bộ của Viện Dân tộc học.

Hội nghị là một trong những hoạt động thường niên mà Viện Dân tộc học tổ chức nhằm thông báo những kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm của Viện đồng thời cũng là cơ hội để các nhà nghiên cứu về dân tộc học/ nhân học gặp gỡ, chia sẻ và bày tỏ những quan điểm nghiên cứu về các vấn đề liên quan, trao đổi những vấn đề học thuật và cùng nhau lý giải những vấn đề còn tồn đọng và nổi lên khi nghiên cứu.

Năm nay Hội nghị đã nhận được 30 tham luận. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nên Ban tổ chức chỉ lựa chọn 7 báo cáo để trình bày tại Hội nghị

Những nội dung chính mà Hội nghị thông báo Dân tộc học năm 2010 tập trung bàn luận được chia theo các chủ điểm sau:

1. Những vấn đề chung:  3 báo cáo

-  Hai học thuyết về phát triển và tiếp cận nhân học về phát triển bền vững do PGS. TS. Lâm Bá Nam trình bày.

- Thái Lan với vấn đề phát triển bền vững dân tộc thiểu số và miền núi do PGS. TS. Lê Ngọc Thắng trình bày.

- Quan hệ dân tộc ở nước ta hiện nay do TS. Lý Hành Sơn trình bày.

2. Vấn đề văn hóa tộc người: 2 báo cáo

- Bảo tồn di sản văn hóa các tộc người để phục vụ phát triển do PGS. TS. Bùi Xuân Đính trình bày.

- Phát triển bền vững văn hóa tộc người do PGS. TS. Vương Xuân Tình trình bày.

3. Những vấn đề xã hội: 1 báo cáo

- Tổng thuật các nghiên cứu về xã hội do PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thanh trình bày.

4. Những vấn đề kinh tế: 1 báo cáo

- Chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị ở vùng dân tộc thiểu số trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường do TS. Trần Văn Hà trình bày.

Các bài tham luận đã gợi ra rất nhiều vấn đề tranh luận liên quan đến quan hệ dân tộc như: văn hoá, sự biến đổi kinh tế - xã hội, tôn giáo tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ hội… góp phần làm sáng tỏ những những vấn đề nổi lên trong nghiên cứu về phát triển bền vững văn hoá tộc người ở một số vùng, miền của đất nước, từ đó đóng góp vào việc thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.


                                                Phạm Vĩnh Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: