Hội nghị cộng tác viên tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2011

20/03/2011

Hội nghị cộng tác viên tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á năm 2011 Ngày 4 tháng 3 năm 2011, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2011.

Tham dự Hội nghị có các cộng tác viên và các đại biểu đến từ: Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tổng biên tập các tạp chí của các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

TS. Phạm Hồng Thái, Phó tổng Biên tập, trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011 của Tạp chí. Trong năm 2010, Tạp chí đã có sự thay đổi lớn về nhân sự, nhất là sự thay đổi về cán bộ chủ chốt và lãnh đạo Tạp chí, sự thay đổi đó khiến Tạp chí gặp khó khăn không nhỏ, nhiều số Tạp chí ra muộn hơn so với định kỳ. Mặc dù vậy, được sự ủng hộ, động viên của các cộng tác viên, đặc biệt của Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Tạp chí đã vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch. Kết quả là trong năm 2010 đã ra đủ 12 số với 105 bài nghiên cứu, 12 bài giới thiệu sách và 35 bài thông tin. Các bài viết đảm bảo về chất lượng khoa học, đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước. Công tác phát hành, nộp lưu chiểu… vẫn đảm bảo theo quy định chung. Có thể nói, trong năm qua Tạp chí đã hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản được giao, các bài viết được đăng đã tiếp tục thể hiện vai trò là diễn đàn của những người nghiên cứu về các nước Đông Bắc Á trên cả nước.

Trong năm 2011, bên cạnh việc đăng tải các bài viết nghiên cứu mọi mặt đời sống xã hội của các nước trong khu vực Đông Bắc Á, Tạp chí tiếp tục chú trọng các bài viết phản ánh về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá của các nước trong khu vực sau khủng hoảng kinh tế, đặc biệt ưu tiên các bài viết xuất phát từ những vấn đề đang đặt ra của Việt Nam để nghiên cứu những kinh nghiệm và những đối sách của các nước trong khu vực, những nét mới trong chính sách của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc đối với Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược; Tiếp tục mở rộng đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài nước…

Sau khi nghe báo cáo, hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận và đóng góp của các cộng tác viên và các đại biểu tham dự. TS. Phạm Hồng Thái đã cảm ơn các vị đại biểu, các cộng tác viên và khẳng định việc tiếp thu ý kiến đóng góp để nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí nhằm giữ vững được vai trò là diễn đàn khoa học của các nhà nghiên cứu khu vực Đông Bắc Á, đáp ứng được các yêu cầu và sự mong đợi của các đại biểu, các cộng tác viên. 

                                               Nguyễn Thu Hà

                                                             


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: