Ra mắt Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

01/06/2011

Ra mắt Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên Ngày 27/5/2011, tại Hà Nội, Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên. Đến dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; Lãnh đạo các tạp chí trong toàn Viện KHXH Việt Nam và đông đảo cán bộ Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Ngày 20/2/2009 Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam đã ra Quyết định số 225/2008/QĐ-KHXH quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên. Theo đó, Viện Phát triển bền vững Tây Nguyên có tên giao dịch quốc tế là Institute of Sustainable Development of Central Highlands, trực thuộc Viện KHXH Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phát triển bền vững vùng Tây Nguyên dưới góc độ khoa học xã hội, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển nhanh và bền vững về Tây Nguyên... Quyết định cũng quy định Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên là cơ quan ngôn luận của Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu và của bạn đọc quan tâm đến khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Ngày 19/11/2010 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 3853/GP-BTTTT cấp giấy phép hoạt động báo chí cho Tạp chí, trong đó quy định tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí là đăng tải các công trình khoa học xã hội và nhân văn liên quan đến những vấn đề cơ bản của phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, phổ biến kiến thức khoa học xã hội và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học để phục vụ cho sự phát triển vùng. Kỳ hạn xuất bản trước mắt là 3 tháng 1 kỳ, mỗi số 80 trang. Việc ra mắt Tạp chí ngay sau một năm thành lập đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Viện Phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của Viện KHXH Việt Nam đối với công tác nghiên cứu khoa học xã hội Tây Nguyên.

Chung niềm vui với Viện nói chung và Tạp chí nói riêng, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chia sẻ: Việc ra mắt Tạp chí không những đánh dấu bước phát triển của Viện mà còn là bước trưởng thành và phát triển của  hệ thống tạp chí toàn Viện KHXH Việt Nam. Hy vọng với chức năng là cơ quan ngôn luận của Viện, Tạp chí sẽ ngày càng hoàn thiện hơn về hình thức và nội dung, xứng đáng là kênh truyền thông chính thức, có chất lượng khoa học cao,  đáp ứng được nhu cầu và mong mỏi của bạn đọc trong cả nước.

                                                                        Hà Vĩnh

nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: