Thông báo thành lập Tạp chí “Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á”

19/07/2012

Theo Giấy phép hoạt động số 1113/GP-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 1041/QĐ-KHXH ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc thành lập Tạp chí nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á phát hành Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á với thời lượng 2 tháng 1 số.

Với chức năng là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, tạp chí sẽ là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu và của bạn đọc quan tâm đến ngành Châu Á học nói chung và đến Ấn Độ học nói riêng.

Tạp chí có chức năng, nhiệm vụ tổ chức, tuyển chọn, biên tập và công bố các bài nghiên cứu về các vấn đề cơ bản liên quan đến lí luận, thực tiễn của Ấn Độ nói riêng và Châu Á nói chung. Tạp chí là nơi cung cấp cho độc giả những thông tin chuyên sâu, chính xác về Ấn Độ và Châu Á, các mối quan hệ của Việt Nam với Ấn Độ và Châu Á, cũng như mối quan hệ giữa Ấn Độ và các nước trong khu vực Châu Á trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, quan hệ quốc tế, chính trị, văn hóa và tôn giáo; góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy mối quan hệ thân thiện giữa Việt Nam và các nước bạn.

Đối tượng phục vụ của tạp chí là các nhà nghiên cứu, giảng dạy, học tập về Ấn Độ và Châu Á và đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước. Dự kiến Tạp chí sẽ ra số đầu tiên vào cuối tháng 8/2012.

Các tác giả có bài (từ 8-14 trang) xin gửi đến địa chỉ: Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu  Á, Số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04 62730575. Email: tcnc.andovachaua@gmail.com

Trân trọng kính mời các vị lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà hoạt động chính trị, văn hóa xã hội và đông đảo bạn đọc hưởng ứng, tham gia viết bài và đóng góp ý kiến để Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á từng bước ổn định, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

 

                                             Trân trọng !

                     Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á  

 

 


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: