Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp ủy Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ.

21/10/2014

Sáng ngày 16/10/2014, tại hội trường 1A, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp ủy Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Tham dự Hội nghị có GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS. TS Phạm Văn Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy,  Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ; ThS. Lê Thị Hải Nam, Chánh văn phòng Đảng ủy; TS. Bùi Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; TS. Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ; PGS.TS Hà Đình Thành, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung; TS. Trần Tấn Vịnh,  Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch cũng đề cập đến đến vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này nhằm đánh giá người cán bộ lãnh đạo về mặt phẩm chất đạo đức, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ (thể hiện qua năng lực chuyên môn và năng lực quản lí). Đồng thời GS, Chủ tịch Viện cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm. Đó là quyền lợi song cũng là nghĩa vụ của mỗi một cá nhân nhằm xây dựng, duy trì và phát triển vị trí, hình ảnh, thương hiệu của Viện.

 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Hội nghị được chia làm hai phiên:

Phiên thứ nhất, dưới sự chủ trì của TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo đơn vị đối với TS. Bùi Đức Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ. Tham gia bỏ phiếu là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

 

TS. Trần Minh Tuấn thông báo các nội dung về Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo

 

Phiên thứ hai, dưới sự chủ trì của ThS. Lê Thị Hải Nam, Chánh văn phòng Đảng ủy, Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy đơn vị đối với TS. Bùi Đức Hùng, Bí thư  chi bộ; PGS.TS. Hà Đình Thành, Phó bí thư chi bộ ; ThS. Lê Văn Hà, Chi ủy viên Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ. Tham gia bỏ phiếu là toàn thể đảng viên Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và đồng chí Chủ tịch công đoàn Viện.

 

ThS. Lê Thị Hải Nam thông báo các nội dung về Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy

 

Với không khí dân chủ, công khai, nghiêm túc và đúng nguyên tắc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp ủy Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ đã thành công tốt đẹp, các đồng chí Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo cấp ủy đều nhận được sự tín nhiệm cao trong tập thể Viện. Điều này cũng thể hiện sự tin tưởng to lớn của tập thể cán bộ công chức, viên chức, đảng viên đối với đội ngũ lãnh đạo cốt cán của Viện trong định hướng phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tiến lên tầm cao mới.


Ban biên tập CTTĐT Viện KHXH vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: