Danh mục Sách mới mua năm 2015 của Thư viện -Viện KHXH vùng Trung Bộ

29/02/2016

Danh mục Sách mới mua năm 2015 của Thư viện -Viện KHXH vùng Trung Bộ

Danh mục sách ngoại văn đã mua năm 2015

 
STT TÊN SÁCH NXB NĂM XB
1 Assembling Culture Taylor 2015
2 Introducing Anthropology of Religion Taylor 2015
3 Global Poverty
Global governance and poor people in the Post-2015 Era, 2nd Edition
Taylor 2015
4 Equal Citizenship, Civil Rights, and the Constitution Taylor 2015
5 Public Policymaking 8th Edition Cengage 2015
6 Sikh Religion, Culture and Ethnicity Taylor 2015
7 Gender, War, and Conflict Wiley 2014
8 Religion, War, and Ethics Cambridge 2014
9 Reasons, Rights, and Values Cambridge 2015
10 Finding Out: An Introduction to LGBT Studies Sage Publications 2013
11 Social Inequality: A Student's Guide Sage Publications 2013
12 A Path Toward Gender Equality Routledge 2012
13 Race, Ethnicity, Gender, and Class SAGE Publications 2014
14 Social Inequality & The Politics of Representation: A Global Landscape Sage Publications 2012
15 Women and Austerity: The Economic Crisis and the Future for Gender Equality Routledge 2013
16 The Discursive Politics of Gender Equality: Stretching, Bending and Policy-Making Routledge 2012
17 The Killing Fields of Inequality Wiley 2013
18 Human Exceptionality: School, Community, and Family Cengage 2014
19 Elements of Culture: An Applied Perspective Cengage 2013

 

Danh mục sách Việt đã mua năm 2015

 
STT TÊN SÁCH    NHÀ     XB      NĂM       XB
1 "Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm" -Quan điểm của Đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội về đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Văn Học 2014
2 "Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm" - Những điều cần biết chính sách về biển và hải đảo Việt Nam Thanh Niên 2014
3 "Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm" - Những điều cần biết về biển Việt Nam Thanh Niên 2014
4 "Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm" - Những điều cần biết về hải đảo Việt Nam Thanh Niên 2014
5 Minh triết phương Đông và triết học phương Tây - Bàn về tính hiệu quả Lao động 2013
6 Hoàng Sa - Trường Sa các sự kiện, tư liệu lịch sử pháp lý chính : Tập 2 Trẻ 2014
7 Giáo trình dân số và phát triển Dân trí 2013
8 Chủ nghĩa hậu hiện đại và phong trào tôn giáo mới ở Việt Nam và thế giới ĐHQG 2014
9 Nhận thức về biển và sức mạnh của các thế lực đại dương trong tư tưởng một số nhà cải cách Việt Nam cuối thế kỷ XIX Thế giới 2014
10 Quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong phát trriển bền vững KHXH 2014
11 Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông & Hoàng Sa - Trường Sa ĐHQG TPHCM 2014
12 Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại VN ĐHQG TPHCM 2015
13 Một góc nhìn về văn hóa biển Tổng hợp Q4/ 2014
14 Văn hóa Việt Nam Thời Đại 2014
15 Văn hóa Việt Nam trên đường đổi mới - Thời cơ và thách thức QĐND 2015
16 Văn hóa dân tộc ít người VHTT 2013
17 Văn hóa đạo đức và lối sống VHTT 2015
18 Văn minh Lạc Việt VHTT 2013
19 Đại cương nhân học văn hóa Việt Nam KHXH 2015
20 Dịch học văn hóa cổ truyền (bìa cứng) VHTT 2013
21 Văn hóa làng việt Nam qua trò chơi dân gian VHTT 2015
22 Văn hóa làng việt Nam qua ca dao dân gian VHTT 2015
23 Văn hóa làng việt Nam qua tục ngữ dân gian VHTT 2015
24 Văn hóa làng việt Nam câu đố dân gian VHTT 2015
25 Văn hóa làng việt Nam qua tín ngưỡng dân gian VHTT 2015
26 Văn hóa làng việt Nam qua phong tục lễ nghi VHTT 2015
27 Văn hóa làng việt Nam lễ hội truyền thống VHTT 2015
28 Bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống người Việt KHXH 2014
29 Đời sống văn hóa các dân tộc Việt Nam Thanh Niên 2014
30 Trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam VHTT 2013
31 Bách khoa phong tục lạ Việt Nam VHTT 2015
32 Nhà ở theo phong tục dân gian VHTT 2013
33 Văn hóa đương đại ở Nam Bộ VHTT 2013
34 Trí tuệ nhân loại LĐXH 2014
35 Địa danh văn hóa thế giới QĐND 2013
36 Một nghệ thuật sống - Nhập môn triết học phương Đông - Tinh hoa đạo học phương Đông - Cái cười của thánh nhân Trẻ 2014
37 Việt Nam văn hóa sử cương Thế giới 2014
38 Mấy vấn đề văn hóa Việt Nam hiện nay thực tiễn và lý luận Lao động 2015
39 Các nền văn hóa thế giới KHXH 2014
40 Nghi lễ gia đình của người Mảng ở Việt Nam KHXH 2014
41 Văn hóa với phát triển bền vững ở vùng biên giới Việt Nam KHXH 2014
42 Toàn cầu hóa văn hóa địa phương và phát triển ĐHQG TPHCM 2014
43 Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế ĐHQG 2014
44 Địa lý biển đông với Hoàng Sa - Trường Sa Trẻ 2014
45 Mô hình hóa môi trường ĐHQG TPHCM 2014
46 Nhận diện và phát huy các giá trị tài nguyên biển đảo phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ ĐHQG TPHCM 2014
47 Một số vấn đề tôn giáo Mỹ đương đại KHXH 2014
48 Chính sách ngôn ngữ và lập pháp ngôn ngữ ở Việt Nam KHXH 2014
49 Văn hóa, môi trường, lễ nghi và sức khỏe ở VN: những cách tiếp cận nhân học ĐHQG TPHCM 2014
50 Lịch sử giáo lý tịnh độ Trung Quốc Hồng đức 2014
51 Nhà Nguyễn và những vấn đề lịch sử CAND 2015
52 Dặm dài đất nước - Những vùng đất, con người, tâm thức người Việt Thuận Hóa 2015
53 Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới : thực trạng và giải pháp KHXH 2014
54 Tầm nhìn thay đổi Quốc gia Thế giới 2015
55 Tư duy chiến lược Dân trí 2015
56 Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam ĐHQG 2015
57 Trí tuệ kinh doanh của người Nhật Lao động 2015
58 Vai trò kinh tế của nhà nước sau khủng hoảng tài chính toàn cầu ở các nước Đông Á KHXH 2015
59 Kinh tế và chính trị thế giới báo cáo thường niên 2014 KHXH 2015
60 Cộng đồng kinh tế Asean (AEC) : Bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế ĐHQG 2015
61 Chính sách xã hội các vấn đề và sự lựa chọn theo hướng phát triển bền vững ĐHQG 2015
62 Kinh đô Việt Nam xưa và nay KHXH 2013
63 Công giáo trong văn hóa Việt Nam VHTT 2013
64 Tôn giáo trong văn hóa Việt Nam VHTT 2013
65 Văn hóa, văn nghệ dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại Đà Nẵng 2015
66 Nhà tu hành và nhà triết học KHXH 2015
67 Tinh hoa và sự phát triển của đạo phật Hồng đức 2015
68 Địa lý toàn thư tân biên Hồng đức 2015
69 Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam Hồng đức 2015
70 Đình miếu và lễ hội dân gian miền Nam Trẻ 2015
71 Đối thoại với nền văn minh cổ ChamPa KHXH 2015
72 Những vấn đề văn hóa - xã hội người Chăm ngày nay Trẻ 2014
73 Đồng bằng sông Cửu Long - nét sinh hoạt xưa và văn minh miệt vườn Trẻ 2015
74 Nói về Miền Nam, cá tính miền Nam và thuần phong mỹ tục Việt Nam Trẻ 2015
75 Giá trị tư tưởng tôn giáo phương Đông và những ảnh hưởng ở Việt Nam VHTT 2014
76 Mô hình hoá môi trường ĐHQG 2014
77 Quy hoạch môi trường ĐHQG 2014
78 Độc học môi trường ĐHQG 2015
79 Đại Việt thông sử VHTT 2013
80 Quốc triều chính biên toát yếu Thuận Hóa 2013
81 Lịch sử thư tịch Việt Nam KHXH 2015
82 Những quy luật tâm lý về sự tiến hóa của các dân tộc Thế giới 2015
83 Lịch sử văn minh thế giới Giáo dục 2015
84 Vương triều Việt : Những ẩn số lịch sử - văn hóa Thanh Hóa 2015
85 Quản lý xã hội ở dân tộc BaNa tỉnh Gia Lai trong bối cảnh phát triển bền vững KHXH 2013
86 Thập niên tiếp theo đế quốc và nền cộng hoà trong một thế giới đang thay đổi CTQG 2014
87 Đối sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội KHXH 2013
88 Triết học Áo và ý nghĩa hiện thời của nó KHXH 2014
89 Chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở một số nước trên thế giới KHXH 2012
90 Văn Kiện Đại hội của Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn KHXH 2013
91 Đổi mới cơ chế nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam KHXH 2013
92 Di chuyển lao động quốc tế KHXH 2011
93 Khu kinh tế tự do những vấn đề lý luận và thực tiễn KHXH 2013
94 Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam hướng tới 2020 KHXH 2013
95 Nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững vùng bắc Bộ KHXH 2013
96 Phát triển kinh tế Biển của Trung Quốc, Malayxia, singapor và gợi ý chính sách cho Việt Nam KHXH 2014
97 Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn KHXH 2014
98 Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới KHXH 2015
99 Hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đến Việt Nam KHXH 2013
100 Tập đoàn kinh tế trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam KHXH 2013
101 Đối sách của các quốc gia vùng lãnh thổ ở ĐBÁ về chuyển đổi mô hình tăng trưởng KHXH 2013
102 Nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 KHXH 2012
103 Cơ chế hợp tác phát triển giữa các tỉnh Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc KHXH 2013
104 Đô thị hóa và việc làm lao động ngoại thành Hà Nội KHXH 2013
105 Điều chỉnh chính phát triển của một số quốc gia chủ chốt châu Âu giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu KHXH 2013
106 Mạng sản xuất toàn cầu và vai trò của các công ty đa quốc gia KHXH 2012
107 Lợi thế, bất lợi thế KHXH 2013
108 Văn minh Đại Việt VHTT 2013
109 TĐ Lịch sử và văn hóa Lào KHXH 2012
110 Việt Nam - Ấn Độ và Tây Nam á KHXH 2013
111 Thờ cúng tổ tiên người Việt KHXH 2012
112 Từ điển lịch sử và văn hóa Malaixia KHXH 2012
113 Sự đa dạng văn hóa và đối thoại giữa các nền văn hóa một góc nhin từ Việt Nam KHXH 2013
114 Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei KRông, Kon Tum KHXH 2014
115 Văn học Việt Nam hiện đại đồng hành cùng lịch sử KHXH 2014
116 Việt ngữ tinh nghĩa từ điển KHXH 2010
117 Một số vấn đề tâm lý của người công nhân trong các loại hình DN KHXH 2013
118 Ngôn ngữ chữ viết các dân tộc thiểu số KHXH 2013
119 Thích ứng xã hội của các nhóm xã hội yếu thế ở nước ta hiện nay KHXH 2012
120 Đọc và suy ngẫm KHXH 2015
121 TĐ địa chất Anh - Việt KHXH 2010
122 Cư dân mặt nước ở sông Hương và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế KHXH 2013
123 Chiến lược, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về một số vấn đề nổi vật của khu vực giai đoạn 2011-2020 KHXH 2013
124 Đối sách của các quốc gia vùng lãnh thổ ở ĐBÁ
về biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường giai đoạn 2011 - 2020
KHXH 2013
125 Tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa cộng đồng KHXH 2015
126 Thuật ngữ học - Những vấn đề lý luận & thực tiễn KHXH 2012
127 TĐ thuật ngữ tâm lý học KHXH  
128 Đặc điểm và vai trò của Phật giáo VN thế kỷ 20 KHXH 2012
129 Văn hóa phật giáo xứ nghệ : quá khứ, hiện tại và tương lai Hồng Đức 2015
130 Âm dương cuộc sống đời thường TTTThông 2015
131 Văn hóa Việt nam truyền thống một góc nhìn TTTThông 2015
132 Minh triết giá trị văn hóa đang phục hưng Tri thức 2015
133 Truyền thống giao lưu văn hóa với vấn đề bảo vệ lợi ích…. Quốc Gia Thông Tin 2015
134 Số liệu thống kê môi trường VN 2001-2013 Hà Nội 2014
135 Tôn giáo Mỹ và việc sử dụng vấn đề tôn giáo trong chính sách đối ngoại Mỹ VHTT 2015
136 Con người là tinh hoa của nhau Hội nhà văn 2015
137 Từ bạo lực gia đình đến bạo lực giới Việt Nam: mối liên hệ giữa các hình thức bạo lực.(2 tập) Hà Nội 2015
138 Lịch sử Trung Đông 2000 năm trở lại đây Tri thức 2015
139 Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam Dân tộc 2014
140 Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế 2014   2015
141 Niên giám thống kê Quảng Ngãi 2014   2015
142 Niên giám thống kê Bình Thuận 2014   2015
143 Niên giám thống kê Hà Tĩnh 2014   2015
144 Niên giám thống kê Thanh Hóa 2014   2015
145 Niên giám thống kê 2014 (cả nước)   2015
146 Niên giám thống kê Phú Yên 2014   2015
147 Niên giám thống kê Bình Định 2014   2015
148 Niên giám thống kê Quảng Trị 2014   2015
149 Niên giám thống kê Đà Nẵng 2014   2015
150 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam 2014   2015
151 Niên giám thống kê tỉnh Ninh Thuận 2014   2015
152 Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam CTQG 2013
153 Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới và hội nhập CTQG 2013
154 Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận CTQG 2014
155 Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia CTQG 2014
156 Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo CTQG 2014
157 Chính sách an sinh xã hội và vai trò của nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam CTQG 2014
158 Việt Nam và thế giới đương đại CTQG 2014
159 Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay CTQG 2014
160 Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước CTQG 2014
161 Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít CTQG 2014
162 Chủ nghĩa xã hội và quyền con người CTQG 2014
163 Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới và các quy định mới CTQG 2014
164 Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta CTQG 2014
165 Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội (Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay), (sách chuyên khảo) CTQG 2014
166 Vấn đề con người trong các học thuyết triết học Trung Quốc cổ đại CTQG 2014
167 Lý thuyết tổ chức CTQG 2013
168 Chính sách công những vấn đề cơ bản CTQG 2014
169 Nợ công Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Châu Âu CTQG 2014
170 Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam CTQG 2013
171 Khủng hoảng nợ công Châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam CTQG 2014
172 Giáo trình kinh tế môi trường CTQG 2014
173 Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam CTQG 2014
174 Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam CTQG 2014
175 Đổi mới chính sách nông nghiệp Việt Nam bối cảnh, nhu cầu và triển vọng CTQG 2015
176 Vốn hóa đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam CTQG 2013
177 Lợi ích nhóm - Thực trạng và giải pháp CTQG 2014
178 Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay CTQG 2014
179 Đô thị thừa thiên Huế tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch CTQG 2014
180 Ngôn ngữ miền sông nước CTQG 2014
181 Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay CTQG 2014
182 Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi CTQG 2014
183 Chính sách văn hóa Triều Nguyễn (1802 - 1884) CTQG 2014
184 Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay CTQG 2014
185 Giáo trình Văn hóa du lịch CTQG 2014
186 Văn hóa ẩm thực qua tục ngữ người Việt CTQG 2014
187 Văn hóa quân sự Việt Nam - truyền thông và hiện đại CTQG 2014
188 Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế CTQG 2015
189 Hiện đại hoá giáo dục CTQG 2014
190 Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh tây nguyên CTQG 2014
191 Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại CTQG 2014
192 Nhà nước, tôn giáo, luật pháp CTQG 2014
193 Tín ngưỡng truyền thống Việt Nam CTQG 2014
194 Đạo hiếu trong nho giá (Sách tham khảo) CTQG 2014
195 Luật tục và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum CTQG 2015
196 Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử CTQG 2014
197 Triết học hiện đại Pháp - Những điểm gặp gỡ ở Việt Nam (Sách tham khảo) CTQG 2014
198 Những vấn đề kinh tế, chính trị của Chủ nghĩa tư bản đương đại CTQG 2014
199 Phong cách Hồ Chí Minh CTQG 2014
200 Logic học phật giáo CTQG 2014
201 Xu hướng tự do hóa ngôn ngữ thơ Việt Nam thế kỷ XX CTQG 2014
202 Một số vấn đề về bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới CTQG 2014
203 Mười tôn giáo lớn trên thế giới CTQG 2014
204 Cầm quyền khoa học
(sách tham khảo)
CTQG 2014
205 Văn hóa Hồ Chí Minh CTQG 2014
206 Thế giới - Bước ngoặt lịch sử CTQG 2015
207 Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940 - 2010 CTQG 2014
208 Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam thực trạng và giải pháp CTQG 2015
209 Kinh tế khu vực công những vấn đề cơ bản CTQG 2015
210 Văn tự hán nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam (Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX ) CTQG 2015
211 Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức CTQG 2015
212 Lịch sử quan hệ quốc tế CTQG 2015
213 Ký sự Trường Sa - Hoàng Sa CTQG 2015

 

Danh mục sách biếu tặng năm 2015

 
STT Tên sách Năm XB
1 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 55: 1996 2015
2 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 56: 1997 2015
3 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 57: 1998 2015
4 Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 58: 1999 2015
5 Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận 2014
6 Trò chơi dân gian người Chăm Ninh Thuận 2015
7 Biển Đông: Lịch sử, pháp lý và quan hệ quốc tế 2015
8 Ca dao người Việt: Ca dao tình yêu lứa đôi - Quyển 2 2015
9 Các nghề thủ công và văn hóa ẩm thực truyền thống vùng đất tổ 2015
10 Cấu trúc cú pháp- ngữ nghĩa của tục ngữ Việt(Theo hướng tiếp cận văn hóa-ngôn ngữ học) - Quyển 1 2015
11 Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam - Tập 3 2015
12 Chợ quê Việt Nam 2015
13 Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca trữ tình sinh hoạt - Quyển 2 2015
14 Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca trữ tình sinh hoạt - Quyển 3 2015
15 Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca trữ tình sinh hoạt - Quyển 4 2015
16 Daân ta ăn tết 2015
17 Đền Băng và các nghi lễ tín ngưỡng dân gian 2015
18 Di sản văn hóa dân gian vùng cửa sông Đà Diễn 2015
19 Diễn sướng dân gian làng Phò Trạch, xã phong bình, huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế 2015
20 Đồ Sơn vùng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc 2015
21 Động vật trong ca dao 2015
22 Dừa trong văn hóa ẩm thực bến Tre 2015
23 Đuống của người Mường ở Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ 2015
24 Hội gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc 2015
25 Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế - Quyển 2 2015
26 Kho truyện cổ dân gian Việt Nam 2015
27 Kin Pan một người Thái Trắng xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 2015
28 Lễ hội truyền thống của người khmer Nam Bộ 2015
29 Lịch Thái Sơn La - Quyển 1 2015
30 Lịch Thái Sơn La - Quyển 2 2015
31 Lịch Thái Sơn La - Quyển 3 2015
32 Lịch Thái Sơn La - Quyển 4 2015
33 Lịch Thái Sơn La - Quyển 7 2015
34 Mối quan hệ giữa truyền thuyết và lễ hội của dân tộc Tày về anh hùng lịch sử ở vùng Đông Bắc 2015
35 Một ngàn một trăn mười câu đố dễ nhớ 2015
36 Múa rối nước dân gian làng Ra 2015
37 Nghề làm gạch ngói trên vùng đất huyện Ninh Hòa ( Khánh Hòa) xưa 2015
38 Nhạc cụ dân gian Ê Đê. M`nông ở Đăk lăk 2015
39 Những lề thói và sự kiêng kỵ thường thấy trong sinh hoạt đời sống của người bình dân Nam Bộ 2015
40 Những nghi thức trong tang lễ cổ truyenf người Nùng Dín Lào Cai 2015
41 Quan hệ văn hóa truyền thống dân tộc Sán Chay( Cao Lan- Sán chí) Với dân tộc kinh( Việt ) ( Qua nghiên cứu thực địa..) 2015
42 Sự tích các vị thần linh thờ ở đền làng huyện Vụ bản- tỉnh Nam Định 2015
43 Tập quán ăn uống của người tày vùng đông Bắc Việt Nam 2015
44 Tín ngưỡng dân gian đồng dằng sông Cửu Long 2015
45 Trương viên chèo cổ 2015
46 Truyện cổ của ngời Pa Cô ở Thừa Thiên Huế 2015
47 Truyện cổ dân tộc Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế 2015
48 Truyện đời xưa vùng sông Hậu 2015
49 Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ - Lai Châu 2015
50 Truyện thơ Tày Cổ 2015
51 Truyền thuyết Hai Bà Trưng - Một số giá trị văn hóa - nhân sinh (chuyên luận) 2015
52 Từ điển địa danh Trung Bộ - Quyển 2 2015
53 Tục kẻ mang, kẻ búa, kẻ nản của người Tày Cao Bằng 2015
54 Ứng xử với rừng trong văn hóa truyền thống của người Thái ở Điện Biên 2015
55 Văn hóa biển miền Trung Việt Nam 2015
56 Văn hóa cổ truyền của người HRê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định 2015
57 Văn hóa dân gian phi vật thể huyện Ngã Năm - Sóc Trăng 2015
58 Văn hóa dân gian về 12 con giáp 2015
59 Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ (Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung) - Quyển 1 2015
60 Văn hóa dân gian Việt - Chăm nhìn trong mối quan hệ (Qua cứ liệu văn hóa dân gian miền Trung) - Quyển 2 2015
61 Văn hóa truyền thống vùng biển Thuận An 2015
62 Văn tế trong nghi lễ gia đình của người Thái ở Mai Châu, Hòa Bình 2015
63 Voi trong đời sống văn hóa người M'Nông 2015
64 Achât (Sử thi của dân tộc Ta - Ôi ) Song ngữ Ta - Ôi - Việt - Quyển 1 2015
65 Achât (Sử thi của dân tộc Ta - Ôi ) Song ngữ Ta - Ôi - Việt   - Quyển 2 2015
66 Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Quyển 1 2015
67 Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Quyển 2 2015
68 Cung văn và điện thần 2015
69 Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca lao động 2015
70 Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam : Dân ca trữ tình sinh hoạt - Quyển 1 2015
71 Đình ở thành phố Cần Thơ 2015
72 Giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của kho tàn sử thi Mơ nông, Ê Đê 2015
73 Góp nhặt lời quê 2015
74 Hơ` Mon Dăm Joong 2015
75 Hội làng 2015
76 Hồn quê làng phú ninh (Xã Khánh Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An)( Trước cách mạng tháng tám) 2015
77 Kiến trúc nhà ở và đình chùa dân gian của các dân tộc ở Quảng Bình 2015
78 Làng ven thành 2015
79 Lễ tục vòng đời người Mường( Điều tra - Khảo sát - Hồi cố ở vùng Mường Thanh Hóa) 2015
80 Lêng Chết Khit lêng Sử Thi M`ông 2015
81 Lịch Thái Sơn La - Quyển 5 2015
82 Nghề Bà cậu - Văn hóa đánh bắt ở An Giang 2015
83 Nghề Đan Đát ở vùng thôn quê Huyện Sơn Hòa Tỉnh Phú Yên 2015
84 Nghiên cứu luật tục , phong tục các dân tộc thiểu sở Quảng Nam 2015
85 Những làng điệu hát chầu văn thông dụng và các bản văn hầu bóng 2015
86 Phong tục xứ Nghệ - Quyển 1 2015
87 Phong tục xứ Nghệ - Quyển 2 2015
88 Theo dòng văn hóa dân giang 2015
89 Thơ và dân ca tình yêu dân tộc Thái Mương So 2015
90 Tín ngưỡng thờ thuyw thần ở Nam Bộ 2015
91 Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai 2015
92 Trí thức dân gian về nước của người lào ở tỉnh Điện Biên 2015
93 Trò chơi dân gian Phú Thọ 2015
94 Truyện cổ dan gian Chăm Bình Thuận 2015
95 Truyện cổ Xtiêng 2015
96 Truyện cười truyền thống của người Việt ( Sưu tầm, tuyển chon, giới thiệu) 2015
97 Truyện kể dân gian dân tộc thiểu số 2015
98 Truyện kể dân gian trong không gian văn hóa xứ Bắc 2015
99 Truyện thơ Út Lót - Hồ Liêu 2015
100 Từ điển địa danh Trung Bộ - Quyển 1 2015
101 Tục tắt đèn-đêm hội Giã La(Tìm hiểu truyền thống văn hóa làng một số địa phương tiêu biểu ở Hà Tây) 2015
102 Văn hóa ẩm thực dân gian người nùng dín Lào Cai 2015
103 VĂn hóa dân gian - Những công trình của hội viên - Quyển 1 2015
104 VĂn hóa dân gian - Những công trình của hội viên - Quyển 2 2015
105 Văn hóa dân gian dân tộc Mường Phú Thọ 2015
106 Văn hóa dân gian làng biển Đông Tác, Phú Yên 2015
107 Văn hóa dân gian Mường - Một góc nhìn 2015
108 Văn hóa dân gian về tình yêu lứa đôi trong ca dao người Việt( Sưu tầm, Nghiên cứu, tuyển chọn, chú thích, bình luận) 2015
109 Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá - Tập 1 2015
110 Vè chống phong kiến, đế quốc - Quyển 1 2015
111 Vè chống phong kiến, đế quốc - Quyển 2 2015
112 Vè chống phong kiến, đế quốc - Quyển 3 2015
113 Vè nghệ thuật chèo - Quyển 1 2015
114 Vè nghệ thuật chèo - Quyển 2 2015
115 Vè sinh hoạt - Quyển 1 2015
116 Vè sinh hoạt - Quyển 2 2015

 

 


Ban biên tập


Thư viện - Viện KHXH vùng Trung Bộ