Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ 07/04/2022

Thời gian bắt đầu: 07/04/2022


Thời gian kết thúc: 14/04/2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Viện khoa học xã hội vùng Trung Bộ

Xem file đính kèm


File đính kèm