Từ điển lịch sử và văn hóa Lào

Bộ

Nguyễn Lệ Thi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Từ điển, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Lệ Thi. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu và học sinh, sinh viên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Lào có thể tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện về các nhân vật, sự kiện, hiện tượng, di sản, trào lưu, phong cách… của lịch sử, văn hóa Lào. Kết quả thực hiện góp phần đi sâu nghiên cứu lịch sử và văn hóa của đất nước Lào nhằm cung cấp cho bạn đọc rộng rãi trong cả nước những hiểu biết cần thiết, cơ bản về lịch sử và văn hóa Lào, góp phần vào việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào… và vào việc xây dựng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015
Các tin khác

Từ điển lịch sử và văn hóa Lào

Bộ

Nguyễn Lệ Thi

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Từ điển, Lịch sử, Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài GS.TS. Nguyễn Lệ Thi. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu và học sinh, sinh viên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Lào có thể tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện về các nhân vật, sự kiện, hiện tượng, di sản, trào lưu, phong cách… của lịch sử, văn hóa Lào. Kết quả thực hiện góp phần đi sâu nghiên cứu lịch sử và văn hóa của đất nước Lào nhằm cung cấp cho bạn đọc rộng rãi trong cả nước những hiểu biết cần thiết, cơ bản về lịch sử và văn hóa Lào, góp phần vào việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào… và vào việc xây dựng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN, tiến tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam