Từ điển lịch sử và văn hóa Campuchia

Bộ

Nguyễn Sỹ Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Sỹ Tuấn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh- những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Campuchia có thể tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện về các nhân vật, sự kiện, hiện tượng, di sản, trào lưu, phong cách… của lịch sử, văn hóa Campuchia. Kết quả nghiên cứu góp phần tích cực vào việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Campuchia, cung cấp cho bạn đọc rộng rãi trong cả nước những hiểu biết cần thiết, cơ bản về lịch sử và văn hóa Campuchia, góp phần vào việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia…,  xây dựng Cộng đồng văn hóa- xã hội ASEAN nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung.
Các tin khác

Từ điển lịch sử và văn hóa Campuchia

Bộ

Nguyễn Sỹ Tuấn

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá, Lịch sử

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Sỹ Tuấn. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và học sinh- những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa Campuchia có thể tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện về các nhân vật, sự kiện, hiện tượng, di sản, trào lưu, phong cách… của lịch sử, văn hóa Campuchia. Kết quả nghiên cứu góp phần tích cực vào việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Campuchia, cung cấp cho bạn đọc rộng rãi trong cả nước những hiểu biết cần thiết, cơ bản về lịch sử và văn hóa Campuchia, góp phần vào việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia…,  xây dựng Cộng đồng văn hóa- xã hội ASEAN nói riêng và Cộng đồng ASEAN nói chung.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam