Khai quật, di dời và nghiên cứu các di chỉ khảo cổ học vùng lòng hồ thuỷ điện Plêi Krông (Tỉnh Kon Tun)

Bộ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2004 - 13/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Dự án khoa học cấp Bộ, Viện Khảo cổ học là cơ quan thực hiện. Dự án thực hiện các công việc sau: Khai quật 12 di chỉ đã được xác minh trong lòng hồ thuỷ điện Plêi Krông, thu thập đầy đủ các hiện vật và thông tin khoa học về quy mô, cấu trúc tầng văn hoá, phân bố di vật, di tích mộ táng, bếp,… ở các hố khai quật; Di chuyển toàn bộ di tích vật về bảo tàng tỉnh Kon Tum và bàn giao hiện vật sau chỉnh lý nghiên cứu cho Sở Văn hoá thông tin Kon Tum quản lý, phát huy tác dụng; Chỉnh lý phân loại tất cả di tích và di vật khảo cổ cũng như toàn bộ tư liệu biên chép, bản ảnh, băng hình, bản vẽ đã thu thập trong thời gian khai quật; Phục chế, khôi phục nguyên hình dáng ban đầu các mộ táng, khu lò và địa tầng bằng việc bóc dỡ thạch cao, tháo dỡ đất, gắn chắp, làm cốt cho chúng;Thực hiện các công việc đặc thù của khảo cổ học: bảo quản di tích và di vật bằng việc phơi khô, gắn chắp, đánh số mẫu, làm lí lịch khoa học; bảo quản tất cả các hồ sơ tư liệu, băng hình, phim ảnh, bản ảnh bản vẽ lưu vào đĩa sidirum để bảo quản lâu dài; Phân tích các mẫu thu được, phân tích niên đại tuyệt đối, phân tích xét nghiệm thành phần chủng tộc, tuổi, giới, nhóm máu trên di cốt người, …; Nghiên cứu tổng hợp các tư liệu trên công trường khai quật, cũng như các tư liệu chỉnh lý, phục chế, bảo quản hiện vật và phân tích các mẫu để xác định về đặc trưng, tính chất, niên đại, các giai đoạn phát triển của các di chỉ, xác định nội dung văn hoá khảo cổ.
Các tin khác

Khai quật, di dời và nghiên cứu các di chỉ khảo cổ học vùng lòng hồ thuỷ điện Plêi Krông (Tỉnh Kon Tun)

Bộ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Khảo cổ học

01/01/2004 - 13/04/2024

Khảo cổ học

Nội dung:

Dự án khoa học cấp Bộ, Viện Khảo cổ học là cơ quan thực hiện. Dự án thực hiện các công việc sau: Khai quật 12 di chỉ đã được xác minh trong lòng hồ thuỷ điện Plêi Krông, thu thập đầy đủ các hiện vật và thông tin khoa học về quy mô, cấu trúc tầng văn hoá, phân bố di vật, di tích mộ táng, bếp,… ở các hố khai quật; Di chuyển toàn bộ di tích vật về bảo tàng tỉnh Kon Tum và bàn giao hiện vật sau chỉnh lý nghiên cứu cho Sở Văn hoá thông tin Kon Tum quản lý, phát huy tác dụng; Chỉnh lý phân loại tất cả di tích và di vật khảo cổ cũng như toàn bộ tư liệu biên chép, bản ảnh, băng hình, bản vẽ đã thu thập trong thời gian khai quật; Phục chế, khôi phục nguyên hình dáng ban đầu các mộ táng, khu lò và địa tầng bằng việc bóc dỡ thạch cao, tháo dỡ đất, gắn chắp, làm cốt cho chúng;Thực hiện các công việc đặc thù của khảo cổ học: bảo quản di tích và di vật bằng việc phơi khô, gắn chắp, đánh số mẫu, làm lí lịch khoa học; bảo quản tất cả các hồ sơ tư liệu, băng hình, phim ảnh, bản ảnh bản vẽ lưu vào đĩa sidirum để bảo quản lâu dài; Phân tích các mẫu thu được, phân tích niên đại tuyệt đối, phân tích xét nghiệm thành phần chủng tộc, tuổi, giới, nhóm máu trên di cốt người, …; Nghiên cứu tổng hợp các tư liệu trên công trường khai quật, cũng như các tư liệu chỉnh lý, phục chế, bảo quản hiện vật và phân tích các mẫu để xác định về đặc trưng, tính chất, niên đại, các giai đoạn phát triển của các di chỉ, xác định nội dung văn hoá khảo cổ.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam