Nhận diện tư liệu văn nghệ dân gian qua một số di vật khảo cổ và thư tịch

Bộ

Đặng Văn Lung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2006 - 21/04/2024

Văn học, Văn nghệ dân gian

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Đặng Văn Lung. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ tập trung vào vấn đề nhận diện tư liệu văn nghệ dân gian qua một số di vật khảo cổ và thư tịch về quê mẹ Đức vua Lý Thái Tổ. Qua đó làm rõ hơn về lịch sử văn hoá – xã hội thời Lý và lịch sử văn nghệ dân gian tại một nơi có nhiều thư tịch cổ đã ghi lại.
Các tin khác

Nhận diện tư liệu văn nghệ dân gian qua một số di vật khảo cổ và thư tịch

Bộ

Đặng Văn Lung

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện văn học

01/01/2006 - 21/04/2024

Văn học, Văn nghệ dân gian

Nội dung:

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm Nhiệm vụ PGS.TS. Đặng Văn Lung. Mục tiêu nghiên cứu của Nhiệm vụ tập trung vào vấn đề nhận diện tư liệu văn nghệ dân gian qua một số di vật khảo cổ và thư tịch về quê mẹ Đức vua Lý Thái Tổ. Qua đó làm rõ hơn về lịch sử văn hoá – xã hội thời Lý và lịch sử văn nghệ dân gian tại một nơi có nhiều thư tịch cổ đã ghi lại.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam