Văn hóa biển Miền Trung Việt Nam

Bộ

Lê Văn Kỳ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá, Văn hoá biển

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Văn Kỳ. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Nhận biết một cách đại cương về biển Việt Nam, về vai trò quan trọng của nó trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước; Khảo sát, nghiên cứu cơ bản các loại hình văn hóa của cư dân ven biển Miền Trung một cách toàn diện, có tính hệ thống và chỉ ra được những nét đặc trưng của nó so với các vùng khác; Tìm hiểu thực trạng văn hóa  biển Miền Trung trong thời kỳ đổi mới – hội nhập; Từ nghiên cứu cơ bản tìm cách vận dụng, kế thừa, phát huy giá trị của nó để khai thác tiềm năng biển ngày một tốt hơn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Bước đầu phác họa một mô hình văn hóa – du lịch biển. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Đại cương về biển Việt Nam; Chương 2: Văn hóa truyền thống của cư dân ven biển Miền Trung; Chương 3: Các nghề truyền thống của cư dân ven biển Miền Trung; Chương 4: Khảo sát văn hóa ba làng biển tiêu biểu đại diện cho ba vùng biển Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ; Chương 5: Văn hóa – du lịch biển trong thời kỳ đổi mới – hội nhập.
Các tin khác

Văn hóa biển Miền Trung Việt Nam

Bộ

Lê Văn Kỳ

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Viện Nghiên cứu Văn hoá

01/01/2008 - 01/01/2009

Văn hoá, Văn hoá biển

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài TS. Lê Văn Kỳ. Đề tài nghiên cứu các nội dung sau: Nhận biết một cách đại cương về biển Việt Nam, về vai trò quan trọng của nó trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước; Khảo sát, nghiên cứu cơ bản các loại hình văn hóa của cư dân ven biển Miền Trung một cách toàn diện, có tính hệ thống và chỉ ra được những nét đặc trưng của nó so với các vùng khác; Tìm hiểu thực trạng văn hóa  biển Miền Trung trong thời kỳ đổi mới – hội nhập; Từ nghiên cứu cơ bản tìm cách vận dụng, kế thừa, phát huy giá trị của nó để khai thác tiềm năng biển ngày một tốt hơn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Bước đầu phác họa một mô hình văn hóa – du lịch biển. Kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 5 chương. Chương 1: Đại cương về biển Việt Nam; Chương 2: Văn hóa truyền thống của cư dân ven biển Miền Trung; Chương 3: Các nghề truyền thống của cư dân ven biển Miền Trung; Chương 4: Khảo sát văn hóa ba làng biển tiêu biểu đại diện cho ba vùng biển Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ; Chương 5: Văn hóa – du lịch biển trong thời kỳ đổi mới – hội nhập.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam