Bộ sưu tập thần thoại truyền thuyết Thánh Mẫu

Bộ

Trần Đức Các

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1998 - 01/01/1999

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Đức Các. Đề tài tập trung sưu tập những bài hát văn, tư liệu về hoạt động tín ngưỡng, và những thành tựu nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam.
Các tin khác

Bộ sưu tập thần thoại truyền thuyết Thánh Mẫu

Bộ

Trần Đức Các

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện văn học

01/01/1998 - 01/01/1999

Văn hoá

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS.Trần Đức Các. Đề tài tập trung sưu tập những bài hát văn, tư liệu về hoạt động tín ngưỡng, và những thành tựu nghiên cứu tín ngưỡng thờ Mẫu ở Việt Nam.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam