Quan hệ EU - ASEAN trong xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI

Bộ

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/1997 - 01/01/1998

Toàn cầu hóa, Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Bùi Huy Khoát. Đề tài có nhiệm vụ tìm hiểu quan hệ hợp tác hai bên EU và ASEAN thời gian qua trước hết trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, phân tích tác động của quan hệ hợp tác này đến tiến trình phát triển của hai tổ chức, của các nước thành viên và những vấn đề đặt ra cho bước phát triển mới trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ trước thềm thế kỷ mới.
Các tin khác

Quan hệ EU - ASEAN trong xu hướng toàn cầu hoá và khu vực hoá trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI

Bộ

Bùi Huy Khoát

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu

01/01/1997 - 01/01/1998

Toàn cầu hóa, Chính trị, Kinh tế

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PGS.PTS. Bùi Huy Khoát. Đề tài có nhiệm vụ tìm hiểu quan hệ hợp tác hai bên EU và ASEAN thời gian qua trước hết trong lĩnh vực kinh tế và chính trị, phân tích tác động của quan hệ hợp tác này đến tiến trình phát triển của hai tổ chức, của các nước thành viên và những vấn đề đặt ra cho bước phát triển mới trong xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ trước thềm thế kỷ mới.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam