Hợp tác khu vực của ASEAN và triển vọng tham gia của Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1997 - 01/01/1998

ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Thị Mỹ. Đề tài tập trung nghiên cứu và giới thiệu một cách hệ thống, đầy đủ, cụ thể về chương trình xây dựng Khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và chương trình hợp tác an ninh đa phương của Hiệp hội ở thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Phân tích tác động của các chương trình đó đối với sự phát triển kinh tế và môi trường chính trị - an ninh ở Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21. Trình bày một số kinh nghiệm tham gia vào hợp tác khu vực của các nước thành viên gốc của ASEAN nhằm tránh cho nước ta cũng như các nước thành viên mới khác những sai lầm, thiếu sót không cần thiết khi tham gia vào các chương trình hợp tác khu vực của ASEAN nói chung, vào AFTA nói riêng để rút ngắn quá trình hội nhập khu vực vì một Đông Nam Á hoà bình, ổn định và phồn vinh trong thế kỷ tới. Dự báo triển vọng tham gia vào hợp tác khu vực của nước ta trong những năm sắp tới. Đưa ra những khuyến nghị về các chính sách, các biện pháp nước ta nên thực hiện để có thể khai thác tối đa những lợi ích của hợp tác khu vực và giảm thiểu những khó khăn, những thiệt thòi mà quá trình hội nhập khu vực có thể đưa tới cho nước ta.
Các tin khác

Hợp tác khu vực của ASEAN và triển vọng tham gia của Việt Nam

Bộ

Nguyễn Thế Nghĩa

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

01/01/1997 - 01/01/1998

ASEAN

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Nguyễn Thị Mỹ. Đề tài tập trung nghiên cứu và giới thiệu một cách hệ thống, đầy đủ, cụ thể về chương trình xây dựng Khu mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và chương trình hợp tác an ninh đa phương của Hiệp hội ở thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Phân tích tác động của các chương trình đó đối với sự phát triển kinh tế và môi trường chính trị - an ninh ở Đông Nam Á trước ngưỡng cửa thế kỷ 21. Trình bày một số kinh nghiệm tham gia vào hợp tác khu vực của các nước thành viên gốc của ASEAN nhằm tránh cho nước ta cũng như các nước thành viên mới khác những sai lầm, thiếu sót không cần thiết khi tham gia vào các chương trình hợp tác khu vực của ASEAN nói chung, vào AFTA nói riêng để rút ngắn quá trình hội nhập khu vực vì một Đông Nam Á hoà bình, ổn định và phồn vinh trong thế kỷ tới. Dự báo triển vọng tham gia vào hợp tác khu vực của nước ta trong những năm sắp tới. Đưa ra những khuyến nghị về các chính sách, các biện pháp nước ta nên thực hiện để có thể khai thác tối đa những lợi ích của hợp tác khu vực và giảm thiểu những khó khăn, những thiệt thòi mà quá trình hội nhập khu vực có thể đưa tới cho nước ta.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam