Du lịch với dân tộc thiểu số ở Sa Pa

Bộ

Phạm Thị Mộng Hoa, Lâm Mai Lan

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Nhân văn

01/01/1999 - 16/04/2024

Văn hoá, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Thị Mộng Hoa, PTS. Lâm Mai Lan. Đề tài nghiên cứu phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng, nghĩa là dựa trên những suy nghĩ và mong muốn của cộng đồng về du lịch và đối với sự tham gia của họ vào du lịch để từ đó tiến tới việc thực hiện kế hoạch hóa sự phát triển du lịch Sa Pa với sự tham gia của cộng đồng  dân tộc thiểu số và nhận thức của họ về các tác động của du lịch.
Các tin khác

Du lịch với dân tộc thiểu số ở Sa Pa

Bộ

Phạm Thị Mộng Hoa, Lâm Mai Lan

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Địa lý và Nhân văn

01/01/1999 - 16/04/2024

Văn hoá, Xã hội

Nội dung:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài PTS. Phạm Thị Mộng Hoa, PTS. Lâm Mai Lan. Đề tài nghiên cứu phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng, nghĩa là dựa trên những suy nghĩ và mong muốn của cộng đồng về du lịch và đối với sự tham gia của họ vào du lịch để từ đó tiến tới việc thực hiện kế hoạch hóa sự phát triển du lịch Sa Pa với sự tham gia của cộng đồng  dân tộc thiểu số và nhận thức của họ về các tác động của du lịch.
QT.06.06
Phạm Văn Thắm
Văn học Việt Nam
QT.09.09
Nguyễn Thắng
Kinh tế, Việt Nam
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Hoạch định chính sách, Nghiên cứu khoa học
NC.09.34
Bế Quỳnh Nga, Bùi Đức Hùng, Bùi Duy Khoát
Bách khoa thư, Bản sắc văn hóa
Đỗ Hoài Nam
Điều tra kinh tế-xã hội, Vùng ven biển, Phát triển vùng
KX.03.03
Đỗ Hoài Nam
Kinh tế, Nền kinh tế hàng hoá, Thành phần kinh tế
KHXH.02
Đỗ Hoài Nam
Công nghiệp hóa, Hiện đại hoá
KX.03.07/06-10
Nguyễn Ngọc Hà
Triết học, Tư duy, Lối sống, Con người Việt Nam