Q.Viện trưởng Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ
Phó viện trưởng Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Trung Bộ