Giới thiệu Viện KHXH vùng Trung Bộ

18/06/2013

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ là cơ quan sự nghiệp thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, được thành lập từ năm 2005 theo Nghị định số 26/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ. Viện có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội Vùng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nhanh, bền vững; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của Vùng.

Đến nay, Viện KHXH vùng Trung Bộ đã trải qua một chặng đường 8 năm xây dựng - phát triển, và đang tiến trên con đường khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm nghiên cứu KHXH tại vùng Trung Bộ.  Viện đã gây dựng được đội ngũ nghiên cứu viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, chuyên nghiệp và đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm,  được đào tạo bài bản tại các Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn hàng đầu trong và ngoài nước.

Chúng tôi hướng tới các mục tiêu: Phát triển Viện KHXH vùng Trung Bộ trở thành một thương hiệu mạnh về nghiên cứu khoa học xã hội  và tư vấn chính sách phát triển ở vùng Trung Bộ, tiến tới trở thành một thương hiệu mạnh ở Việt Nam; xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực, có tính chuyên nghiệp, sáng tạo; đổi mới căn bản công tác tổ chức hoạt động của Viện theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, dân chủ; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học; tăng cường sự liên kết giữa các phòng chuyên môn dẫn tới hình thành các nhóm nghiên cứu theo hướng liên ngành và các nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo hướng chuyên ngành.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Viện đã và đang tự đổi mới, đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm; xây dựng hệ giá trị văn hoá Viện theo triết lý phát triển “Tư duy sáng tạo, làm việc chuyên nghiệp, sống nhân văn; đẩy mạnh liên kết với các cơ sở nghiên cứu/đạo tạo trong nuớc và ngoài nước....Các tin đã đưa ngày: