Thành tựu và thách thức

20/08/2012

Giảm Giảm nghèo ở Việt Nam Thành tựu và thách thức

Cuốn sách Poverty Reduction in Vietnam: achievement and challenges (Giảm nghèo ở Việt Nam: Thành tựu và thách) do Viện Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản năm 2011.


nga


dan tri