Thể lệ gửi bài cho Tạp chí KHXH miền trung.

05/09/2013

Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với thông lệ khoa học quốc tế, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung đề nghị các cộng tác viên gửi bài theo thể lệ sau đây:


  1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung phải là bài viết chưa từng được đăng, gửi đăng trên các sách, báo và tạp chí khác.
  2. Bài gửi đăng tối thiểu 6.000 từ, đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng 1.3 pt, cách đoạn 6 pt. Trang đầu tiên chỉ gồm các thông tin về tác giả: họ và tên, học hàm học vị, cơ quan công tác, địa chỉ email, số điện thoại. Tiêu đề, tóm tắt (khoảng 100 - 200 từ), từ khóa phải được trình bày cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  3. Nếu bài viết được chia thành các mục và tiểu mục, cần đánh số theo thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2;... Tên mục và tiểu mục cần ngắn gọn, không có dấu chấm ở cuối dòng.
  4. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan,…).
  5. Đối với các đoạn trích dẫn trong bài nếu trích dẫn nguyên văn thì phần trích dẫn đó phải được để trong dấu ngoặc kép, nếu là trích dẫn nội dung, đại ý thì không phải để trong dấu ngoặc kép. Cả 2 loại này đều phải được trích nguồn và để ở dạng chữ thường.
  6. Các chú thích để ở cuối bài viết bằng mục ghi chú, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3… Tài liệu trích dẫn để trong dấu ngoặc đơn và viết theo thứ tự:

       - Tác giả là người Việt Nam: Họ tên tác giả, năm xuất bản, số trang (nếu có).

       - Tác giả là người nước ngoài: Họ tác giả, năm xuất bản, số trang (nếu có).

  1. Tài liệu tham khảo được trình bày theo chuẩn quốc tế APA (The American Psychological Association), sắp xếp theo thứ tự Alphabet.

+ Đối với các tài liệu là bài báo trong tạp chí: Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề bài báo. Tên tạp chí, Số quyển (Số phát hành), Số trang. Ví dụ:

Aisa, R., & Pueyo, F. (2013). Population aging, health care, and growth: a comment on the effects of capital accumulation. Journal of Population Economics, 26(4), 1285-1301.

+ Đối với các tài liệu là sách: Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề sách (phiên bản.). Nhà xuất bản. Nơi xuất bản. Ví dụ:

Nguyễn Văn A. (2009). Giáo trình Kinh tế Phát triển. Nxb Giáo dục. Hà Nội.

+ Đối với các tài liệu là bài đăng trên kỷ yếu hội thảo hoặc bài tham dự hội thảo: Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề tham luận. Tên kỷ yếu hội thảo. Nơi xuất bản, Số trang. Ví dụ:

Phan Văn D. (2010). Điều chỉnh tỷ giá thị trường. Hội thảo phát triển kinh tế. Đà Nẵng.

+ Đối với các tài liệu là bài đăng trên internet: Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tên bài viết. Tên tổ chức tài trợ trang web. Truy xuất từ đường dẫn trang web, ngày/tháng/năm truy cập.

Bộ Công Thương. (2013). Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu thủy hải sản. Truy xuất từ http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx, ngày 12/05/2014.


Xin gửi bản thảo qua địa chỉ email: tckhxhmientrung@gmail.com.


Thông tin liên hệ:

Tòa soạn Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung.

Địa chỉ: Tổ 18, Khối Phố Khái Tây 2, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.962510

Website: https://isscr.vass.gov.vn.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: