Giới thiệu về CVRSS

05/09/2013

Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung (Central Vietnamese Review of Social Sciences, viết tắt CVRSS) là cơ quan ngôn luận của Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có trụ ở đóng tại thành phố Đà Nẵng; là diễn đàn khoa học của các ngành khoa học xã hội và của bạn đọc quan tâm đến phát triển vùng Trung Bộ. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung được cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 104/GP-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, mã số xuất bản quốc tế ISSN 1859 - 2635. Tạp chí đã trở thành địa chỉ uy tín trong công bố các công trình nghiên cứu chất lượng trong lĩnh vực khoa học xã hội tại miền Trung và Việt Nam, và cũng là diễn đàn khoa học uy tín cho các nhà khoa học, học giả, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn trao đổi và tìm hiểu các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững miền Trung. Hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đưa vào danh mục các tạp chí chuyên ngành được tính điểm công trình khi xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư cho các ngành: Kinh tế, Sử học-Khảo cổ học-Dân tộc học, Văn học, Ngôn ngữ. Ấn phẩm của Tạp chí được xuất bản định kỳ 02 tháng/01 số, với dung lượng 80 trang khổ 27cm x 19 cm.


CƠ CẤU TỔ CHỨC CVRSS


I. BAN LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ

TS. Hoàng Hồng Hiệp – Tổng Biên tập (E-mail: Hoanghonghiep@gmail.com)

TS. Đinh Như Hoài – Phó Tổng Biên tập


II. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS. TS. Bùi Đức Hùng – Chủ tịch Hội đồng

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Chí Bền - Ủy viên

GS.TS. Trần Thọ Đạt - Ủy viên

GS.TS. Phạm Văn Đức - Ủy viên

TS. Hoàng Hồng Hiệp - Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Xuân Kính - Ủy viên

GS.TS. Eric Iksoon Im - Ủy viên

GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Ủy viên

GS.TS. Vũ Băng Tâm - Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Ủy viên

GS. TS. Trần Đăng Xuyền - Ủy viên


III. PHÒNG BIÊN TẬP – TRỊ SỰ

ThS. Châu Ngọc Hòe

ThS. Hoàng Thị Thu Hương

CN. Lê Thị Vân


IV. LIÊN HỆ

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3962. 510

Email: tckhxhmientrung@gmail.com
 Các tin đã đưa ngày: