Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững Vùng và địa phương trong bối cảnh mới”

Sáng ngày 13/12/2017, tại hội trường Viện KHXH vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, được sự cho phép Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững Vùng và địa phương trong bối cảnh mới” nhằm nhận diện, trao đổi, thảo luận các cơ hội, thách thức, rào cản mà Vùng phải đối diện trong quá trình “đổi mới sáng tạo” hay tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất, gợi mở những khuyến nghị, hàm ý chính sách thiết thực đối với sự phát triển bền vững Vùng trong bối cảnh hiện nay.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện KHXH vùng Trung Bộ.

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, ngày 04/01/2018, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

HỘI THẢO KHOA HỌC “PHAN KHÔI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA DÂN TỘC”

Ngày 06/10/2014, Đoàn công tác Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ do PGS. TS Hà Đình Thành dẫn đầu đã về tham dự Hội thảo khoa học “Phan Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc”, do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Quảng Nam và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam

Tăng cường năng lực các nhà hoạch định chính sách trong Tiểu vùng Mekong: “Mekong – Trung tâm tăng trưởng xanh ở Châu Á – Thái Bình Dương”

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2012, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo quốc tế Tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách trong Tiểu vùng Mekong với chủ đề “Mekong – Trung tâm tăng trưởng xanh ở Châu Á – Thái Bình Dương”, do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) phối hợp tổ chức.