Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất “Phát triển du lịch bền vững miền Trung Việt Nam và Asean” (14/06/2018)

Ngày 8-9/6/2018, tại Đà Nẵng, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất với chủ đề “Phát triển du lịch bền vững miền Trung Việt Nam và Asean”.

Hội thảo khoa học quốc gia: “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững Vùng và địa phương trong bối cảnh mới” (31/01/2018)

Sáng ngày 13/12/2017, tại hội trường Viện KHXH vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, được sự cho phép Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo phát triển bền vững Vùng và địa phương trong bối cảnh mới” nhằm nhận diện, trao đổi, thảo luận các cơ hội, thách thức, rào cản mà Vùng phải đối diện trong quá trình “đổi mới sáng tạo” hay tham gia vào cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất, gợi mở những khuyến nghị, hàm ý chính sách thiết thực đối với sự phát triển bền vững Vùng trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo khoa học “10 năm Việt Nam gia nhập WTO –Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với các tỉnh miền Trung” (22/11/2017)

Nhằm tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, thảo luận, chia sẻ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng ngày 20/10/2017 tại Học viện Chính trị Khu vực III, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề: “10 năm Việt Nam gia nhập WTO – Kết quả và những vấn đề đặt ra đối với các tỉnh miền Trung” do Học viện Chính trị khu vực III và Viện KHXH vùng Trung Bộ phối hợp đồng tổ chức.

Tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy tại chỗ năm 2017 (06/02/2017)

Thực hiện công văn số11/KHXH-PCCC ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ngày 13 tháng 1 năm 2017, Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức tập huấn PCCC tại chỗ cho toàn bộ cán bộ, nhân viên Viện KHXH vùng Trung Bộ.

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng, Phòng cháy chữa cháy năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. (06/02/2017)

Thực hiện công văn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về hướng dẫn tổng kết công tácquốc phòng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2016 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; sáng ngày 13 tháng 1 năm 2017, tại Hội trường tầng 1, trụ sở Viện KHXH vùng Trung Bộ, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Ban chỉ huy quân sự và PCCC Viện KHXH vùng Trung Bộ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng và PCCC năm 2016 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Viện KHXH vùng Trung Bộ. (06/02/2017)

Sáng ngày 23/12/2016,Viện KHXH vùng Trung Bộ đã long trọngtổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng Trung bộ hiện nay” (03/11/2016)

Vào lúc 8h00 sáng ngày 26/10/2016, được sự cho phép của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đã tổ chức buổi hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề:“Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng Trung bộ hiện nay”.

Hội thảo khoa học “Phát triển nông nghiệp ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng bền vững” (13/10/2016)

Vào lúc 8h00 sáng ngày 30/09/2016 tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển nông nghiệp ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo hướng bền vững” do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Học viện Chính trị khu vực III phối hợp đồng tổ chức.

Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lịch sử, chính trị-xã hội trong phát triển kinh tế biển: nhìn từ trường hợp Quảng Nam/Đà Nẵng”. (13/10/2016)

Nhận thức tầm quan trọng của thực hiện chiến lược biển Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, ngày 09/09/2016 Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lịch sử, chính trị-xã hội trong phát triển kinh tế biển: nhìn từ trường hợp Quảng Nam/Đà Nẵng”.

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao thu nhập cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ” (17/08/2016)

Vào lúc 8h00 sáng ngày 05/08/2016 tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp nâng cao thu nhập cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ” do Trung tâm Kinh tế học thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ phối hợp với Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đồng tổ chức.
Các tin đã đưa ngày: