Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay”

29/02/2016

Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay” Ngày 29/09/2015, tại thành phố Đà Nẵng Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển bền vững vùng Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự Hội thảo, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Trần Thị An, Trưởng ban, Ban Quản lý khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Về phía Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ, có TS. Bùi Đức Hùng, Viện trưởng; TS. Hoàng Hồng Hiệp, Phó Viện Trưởng; cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ các cơ quan nghiên cứu, các trường Đại học, các cơ quan ban, ngành Trung ương và địa phương cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua có nhiều công trình khoa học có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu về miền Trung trên nhiều góc độ khác nhau về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội,… Tuy nhiên, thực trạng liên kết, phối hợp giữa các nhà khoa học trong các nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn của vùng còn khá hạn chế. Đặc biệt, hiện vẫn chưa có chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về miền Trung.

 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tiến hành 3 phiên thảo luận: Phiên thứ nhất với chủ đề: “Lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững vùng Trung Bộ”. Phiên thứ hai với chủ đề: “Đánh giá hoạt động liên kết nghiên cứu, các giải pháp tăng cường liên kết, thiết lập và phát triển mạng lưới các nhà khoa học  nghiên cứu về vùng Trung Bộ”. Phiên thứ ba với chủ đề: “Tổng kết đánh giá những đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn trong phát triển bền vững vùng Trung Bộ thời gian qua, xác định các vấn đề và lĩnh vực nghiên cứu còn bỏ ngỏ”.

Hội thảo đã lắng nghe các nhà khoa học và các nhà quản lý tại vùng Trung Bộ tham gia thảo luận, hầu hết các ý kiến đều thống nhất cần thiết xây dựng ngân hàng dữ liệu các nhà khoa học xã hội theo từng lĩnh vực nhằm nâng cao tính liên kết hợp tác giữa các cơ quan, các nhà khoa học, và giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan nghiên cứu trong việc đặt hàng nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học để từ đó hoạch định chính sách phát triển cho các địa phương. Các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí cần thiết phải nhanh chóng xây dựng một chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về miền Trung.

 

Các Đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại Hội thảo.

 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng chỉ rõ: Nhất trí xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và nhân văn miền Trung tiến tới xây dựng mạng lưới các nhà khoa học quốc gia. Viện Hàn lâm phối hợp với các địa phương để tổ chức các diễn đàn trao đổi học thuật. Viện Hàn lâm sẽ chủ trì, Viện KHXH vùng Trung Bộ sẽ là đầu mối chịu trách nhiệm trực tiếp kết nối các nhà khoa học, các nhà quản lý của các địa phương vùng Trung Bộ tham gia diễn đàn. Để thể hiện vai trò đó, Viện KHXH vùng Trung Bộ cần nhanh chóng xây dựng ngân hàng dữ liệu về các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu về khoa học xã hội miền Trung theo từng nhóm các lĩnh vực nghiên cứu. Qua hội thảo này, Chủ tịch cũng nhấn mạnh kết quả của nghiên cứu khoa học cần phải được áp dụng vào việc hoạch định chính sách của các địa phương nhằm hướng đến sự phát triển bền vững miền Trung.

 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

 


Ban biên tập CTTĐT Viện KHXH vùng Trung Bộ

Viện KHXH vùng Trung Bộ


Các tin đã đưa ngày: