“Nâng cao năng lực quản lí cho nữ viên chức nghiên cứu trẻ”

05/11/2008

“Nâng cao năng lực quản lí cho nữ viên chức nghiên cứu trẻ” Vừa qua Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ - Dân số, Gia đình và Trẻ em Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tập huấn cho nữ viên chức nghiên cứu trẻ của Viện với chủ đề “Nâng cao năng lực quản lí cho nữ viên chức nghiên cứu trẻ”.

Các nữ công chức nghiên cứu trẻ được nghe ba chuyên đề với các nội dung: “Hướng dẫn và trao đổi về kĩ năng xây dựng đề cương nghiên cứu” do PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương trình bày, “Hướng dẫn và trao đổi về kĩ năng thuyết trình trong nghiên cứu khoa học” do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh trình bày, và “Hướng dẫn và trao đổi về phương pháp quản lí tài chính dự án, đề tài nghiên cứu” do TS. Nguyễn Thị Hồng Phấn trình bày. Chương trình tập huấn đã góp phần đem lại nhiều kinh nghiệm và hiểu biết giúp cho nữ viên chức nghiên cứu trẻ làm việc tốt hơn trong thời gian tới.

                                                  Nguyễn Vũ

                                                                                                 


hapv


Các tin đã đưa ngày: