“Lễ ra mắt và triển khai hoạt động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam”

05/11/2008

“Lễ ra mắt và triển khai hoạt động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam” Ngày 20 tháng 8 năm 2008, tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi “Lễ ra mắt và triển khai hoạt động Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam”.

Tới dự buổi lễ có GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các ban chức năng của Viện Khoa học xã hội Việt Nam cùng toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ, công chức Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.

Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 của Chính phủ và hoạt động theo Quyết định số 825/QĐ-KHXH ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Theo đó, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Vietnam Institute of Lexicography and Encyclopedia – VIOLE) có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lí luận từ điển học và bách khoa thư, tổ chức biên soạn bách khoa toàn thư Việt  Nam, từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành và thuật ngữ, từ điển đa ngữ, các loại từ điển tiếng Việt và từ điển ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; thực hiện tư vấn và đào tạo về từ điển học và bách khoa thư; tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

                                                                                                                                                      Nguyễn Vũ


hapv


Các tin đã đưa ngày: